A hasítás és egyensúlykeresés tudattalan képei Orbán Viktor tusványosi (2022) beszédében – a ‘tart’ szóalak előfordulásainak elemzése tükrében

A latinóra bloggere most a ‘tart‘ szóalak előfordulását és azok mögött felsejlő spirálszerű struktúrát vizsgálja meg az előző posztjában használt módszerrel Orbán Viktor tusványosi (2022) beszédében.

I. A módszer

Nézzük meg a beszédben a ‘tart‘ szóalak összes előfordulásának max. 300 karakter sugarú környezetét, s mindegyik ilyen szövegrészletben keressünk egy olyan szót/fogalmat/képet, amely ezt a környezetet a szóalak előző előfordulásának a környezetével köti össze, s egy másikat, amely az utána következővel. Így 12-12 dominót fogunk kapni, amelyeket nem csak hogy sorba tudunk állítani, hanem két önmagába záródó dominógyűrűt kapunk, amelyek spirálszerűen követik egymást.

II. A dominók

Nézzük tehát a dominókat! (Hosszú táblázat következik, érdemes átugorni.) Az egyezések kimutatásához egy számítógépes szövegelemző programot használtam.

nrdominószín – dominó – színmegjegyzésa dominó két vége
1.tartóoszlopaiamelyik most megnyílt előttünk, jól láthatóan a veszélyek, a bizonytalanság és a háborúk évtizede lesz, amint azt az itteni jelenetek is jól példázzák. Csak olyan udvariasan, mint a budapesti rendőrök a hidakon a narkósokkal. Szóval a veszélyek korába léptünk, és korábban megrendíthetetlennek hitt tartóoszlopai repedeznek a nyugati civilizációnak. Három ilyen megrendülést idézek ide. Korábban azt gondoltuk, hogy a tudomány védőburkában élünk – erre kaptunk egy COVID-ot. Azt gondoltuk, hogy Európában nem lehet újra háború – Magyarország szomszédságában háború van. És azt gondoltuk, hogy a hidegháború3-as szám!

rend
+
fosztóképző:
megrendíthetetlen

látás
+
‘előtt’:
megnyílt
előttünk,
jól
láthatóan
rend + fosztóképző, kaptunk,
élünk,
mostlátás + előtt
2.élettartamKérem, hogy így fogadják azt, amit most mondani fogok. Messziről indulok, mielőtt megérkeznék ide, Székelyföldre. Kedves Barátaim! Ami leginkább szemet szúr, ha figyeled a világot, az, hogy az adatok tükrében a világ egyre jobb helynek tűnik, miközben mi ennek az ellenkezőjét érezzük. A várható élettartam elérte a 70 évet, Európában a 80 évet. A gyerekhalandóság harminc év alatt a harmadára csökkent, a világon az alultápláltság, amely 1950-ben még 50 százalékos volt, ma 15 százalékos. A szegénységben élők aránya, amely 1950-ben a világon 70 százalék volt, 2020-ban már csak 15 százalék. A világonvilág ~ világos ~ látás !!

látás
+
előtt:
mielőtt
megérkeznék …
szemet
szúr
látás + előttszázalék, Európa, világ, föld, ellen
3 – 4 – 5tartotta kézben,

tartunk kézben,

tartották kézben
Szóval mi értjük ezt a világ többi részéről kiinduló ellenállást a nyugati értékterjesztéssel, demokráciaexporttal szemben. Sőt, az a gyanúm, hogy a világ többi része rájött arra, hogy éppen azért kell modernizálódnia, mert csak így tud ellenállni a tőle idegen, nyugati értékek exportjának. A legfájóbb ebben a térvesztésben, ebben a hatalmi és anyagi térvesztésben, hogy mi, vagyis a Nyugat elvesztettük az energiahordozók feletti ellenőrzést. 1900-ban a kőolaj, a földgáz és a kőszén 90 százalékát az Egyesült Államok és Európa tartotta kézben. Ez 1950-re leesett 75 százalékra, ma pedig a következő a helyzet: az USA és Európa együtt – az USA 25-öt, mi 10-et, tehát – 35 százalékot tartunk kézben, az oroszok 20-at, a Közel-Kelet pedig 30-at. És ugyanez a helyzet a nyersanyagok tekintetében is. Az 1900-as évek elején az USA, a britek meg a németek tartották kézben a modern iparhoz szükséges nyersanyag tekintélyes részét, a II. világháború után beléptek a szovjetek, ma pedig azt látjuk, hogy ezeket a nyersanyagokat Ausztrália, Brazília és Kína birtokolja úgy, hogy az afrikai teljes nyersanyag export 50 százaléka Kínába megy. szem szúrása ~ tér vesztése !
szemben ~ szem!

áll(amok) – áll

ellenállás – áll
százalék, Európa, világ, föld, ellenUSA, Egyesült Államok,
áll
6.fenntartaniaz atomenergiát is bevonnák ebbe a körbe. Az európaiak válaszoltak erre, mi, európaiak válaszoltunk erre a dologra: nem akartuk magunkat függőségbe hozni az amerikaiaktól. Nem szép, de szokták mondani maguk között az európai politikusok, hogy jenkit fogtunk, de nem ereszt. Nem nagyon akarták ezt az állapotot fenntartani, ezért ameddig lehet, megpróbálták megvédeni a német–orosz energiatengelyt, vagyis hogy energiát Oroszországból is tudjunk behozni Európába. Ezt éppen most veri szét a nemzetközi politika. Ezek után adtunk egy újabb választ a németek vezetésével: álljunk át megújuló energiaforrásokra, de ez eddig nem működikUSA,
amerikai ~ jenki;

kézben tartani ~ fogtuk, s nem ereszt!!

mond !

áll:
áll(apot),
álljunk
jenkit,
állereszt,
maguk,
lehet
7 – 8fenntartására,

tartozunk
a népesedés, a demográfia. Az igazság az, hogy továbbra is jóval több a temetés, mint a keresztelő. S ha tetszik ez nekünk, ha nem, a világ népeit két csoportba lehet sorolni. Vannak azok, akik képesek saját maguk biológiai fenntartására. Mi a másik a csoportba tartozunk, azok közé, akik erre nem képesek, és a helyzetünk javult, de fordulat nincs, márpedig mindennek ez az alfája és az ómegája. Ha itt nem lesz fordulat, előbb-utóbb ellakják tőlünk Magyarországot, ellakják tőlünk a Kárpát-medencét.két szó ‘áthallása’:
ereszt ~ keresz ?
(keresztelő)

temetés
(halál jele:
kereszt) ?

temetés és
keresztelő

alfa és ómega
keresztelő,
maguk,
lehettemetés
9.nyilvántartásunk szerintItt említem meg, hogy vannak országok, amelyek bírálnak bennünket, mert nem vagyunk eléggé elkötelezettek az ukránok mellett szerintük, de ők messze vannak, és ők legfeljebb pénzügyi vagy fegyvertámogatást adnak, de mi, magyarok vagyunk az egyetlenek az ukránokon kívül, akik ma meghalnak abban a háborúban. A mi nyilvántartásunk szerint eddig 86 magyar ember halt meg abban a háborúban. És ez egy egészen más nézőpont. Csak mi, magyarok adtunk vért abban a háborúban, a bennünket kritizálók egyet sem. Ezért Magyarországnak joga van szomszédos országként azt mondani, hogy a béke az egyetlen megoldás az emberéletek megmentésében, a háborús infláció és a háborús gazdasági válság egyetlen ellenszere is egyben.temetés ~ meghal;

nézőpont ~ néz!
meghalnakháború, pont, mond
10.fent fogjuk tartaniHogyan fogunk gondolkodni a jövőben erről a háborúról? Fent fogjuk tartani azt a véleményünket, hogy ez nem a mi háborúnk. Magyarország NATO-tag, és a kiindulópontunk az, hogy a NATO sokkal erősebb, mint Oroszország, ezért Oroszország soha nem fogja megtámadni a NATO-t. Az a mondat, hogy majd Ukrajnánál nem állnak meg, egy gyenge, de érthető ukrán propagandamondat, amit én megértek, mert az ő céljuk, hogy bevonjanak bennünket, minél több országot vonjanak be a saját oldalukon ebbe a háborúba, de ez a mondat nélkülöz minden reális alapotpont:
kiindulópont
háború, pont, monderősebb,
áll
11.becsületbeli kérdésnek tartomháború kérdésében ez vajmi keveset számít, mert a háború előjáték. Annak a szava dönt, aki erősebb. Azt az illúziót nem érdemes Magyarországnak dédelgetnie, hogy majd mi remek tanácsokkal képesek leszünk befolyásolni a háborús eseményeket és a Nyugat stratégiáját. Ennek ellenére minden vitában becsületbeli kérdésnek tartom és morális kérdésnek is: meg kell próbálni elmondani az álláspontunkat, és megpróbáljuk rávenni a nyugatiakat, hogy üres győzelmi jelentések helyett dolgozzanak ki egy új stratégiát. Ha mind a négy kereke defektet kapott az autónak, akkor kereket kell cserélni, négyet. Új stratégiára van szükség, amelynek a középpontjában, a célkeresztjében nem a háború megnyerése, mondani !

pont
(állás)pont

áll*
(álláspont)
néz*
(nézőpont)

vö:
egyenes
testtartás,
szembenézni
(Zbigniew
vers!)

áll
+
néz
+
erősebb
+
kell
=
Zbigniew
vers
erősebb,
állkell,
illúzió
12.rendet tartanimegszavazni az unióban, azt egész egyszerűen imperializmusnak kell nevezni. Az az érv pedig, hogy másképp Európa nem tud világpolitikai tényezővé válni, ismét egy szemfényvesztés. Európa azért nem tud világpolitikai tényezővé válni, mert a saját háza táján, a saját hátsó udvaraiban sem tud rendet tartani. Itt a legjobb példa az orosz-ukrán háború. Ezt kéne megoldani, de tudok mondani más példákat is. Minszket ki kellett volna kényszeríteni. A horvátokat kicselezik Boszniában. Bonyolult kérdés, csak szeretném, ha tudnák, hogy a horvátok, akik Boszniában élnek, és jog szerint megválaszthatnákillúzió
=
szemfényvesztés
kell,
szemfényvesztésrend, politika,
mond
13 – 14létfenntartási költség,

sikerül megtartanunk
egy hatalmas politikai tett, és nagyon komoly társadalompolitikai eredmény. Ugyanis már látható volt 2010-ben is, hogy ahhoz képest, amennyi jövedelemmel rendelkeznek a családok, nagyon magas az energia ára, ha azt piaci alapon számítjuk ki, és ezért a megkeresett jövedelmük nagy részét elviszi a létfenntartási költség, vagyis a rezsi. Ezért bevezettünk egy rendszert, és függetlenül attól, hogy a piacon éppen mennyibe került az energia, egy beállított áron garantáltuk mindenkinek a gázt, a villanyt és a távfűtést is. És a piaci ár magasabb volt, mint a beállított rezsiár, a különbözetet a költségvetésből
(…)
átlagfogyasztásig továbbra is mindenkinél megmarad a korábbi ár. Romániában nem így van. Magyarországon mindenkinél az átlagfogyasztásig megmarad a korábban csökkentett ár, ha efölött fogyaszt, ott viszont már egy piaci árat kell fizetni, aminek a mértékét a napokban közzé is tettük. Ha ezt sikerül megtartanunk, és így megvédenünk, azt szintén hatalmas politikai tettnek és társadalompolitikai eredménynek könyvelhetjük el. Hogy legyen fogalmuk Önöknek a nagyságrendekről, mi változott meg? Ha a 2021-es évet nézem, akkor azt kell mondanom, hogy az az összeg, amit a magyar állam fizetett ki
kicsi ~ nagy: csökkentett, átlag(fogyasztás), hatalmas, nagyág(rend)rend,
politika,
mondpiac,
ár,
fölött,
minden
15.fönntartásaEzért döntöttünk úgy, hogy az átlagfogyasztást megvédjük, afölött azonban piaci ár van, ezért van az, hogy a nem energetikai, minden típusú beruházást átütemeztünk. Ami nem indult meg, azt nem is indítjuk meg; ami megindult állami beruházás, azt befejezzük, mert torzón semmi nem maradhat. Itt, a határon túl is mindent befejezünk. Aminek a fönntartása pénzt igényel, azt otthon is meg itt is garantálni fogjuk, de új beruházásokat nem tudunk megindítani, mert nem tudom garantálni sem itt, Önöknek, sem otthon, hogy amit megindítunk most, vajon be tudjuk-e egyáltalán fejezni. S ez felelőtlenség lenne, ezért várni kell.piac,
ár,
fölött,
minden
energia,
kell,
tud,
most
16.tarthatóS végül van még egy feladat: le kell jönni a gázról, az áram sokkal kisebb terhet jelent Magyarországnak, mert van atomerőművünk, meg van szolár energiánk is. Ha át tudjuk terelni a fogyasztást gázról másra, mondjuk, áramra vagy biomasszára – így kell modernül hívni a fát –, akkor az a teher, amely bennünket nyomaszt, csökkeni fog. Ez a költségvetés mostani tervei mellett tartható, kivitelezhető feladat. Következő gond, ami itt a gazdaság területén előttünk áll, a recesszió. Így kell elegánsan mondani, ha azt akarjuk jelezni, hogy a gazdaság teljesítménye a következő évben kisebb lesz, mint az előző évben volt. Egész Európát a recesszió réme gyötri. Magyarországon ez ráadásul kiegészülkell,
tud,
most,
energiakövetkező évben,
egész,
teljesítmény,
kisebb
17.tartja azt a magas szintetráadásul kiegészül még azzal is, hogy miután nekünk forintunk van, amikor a dollár-euró árfolyam megváltozik, vagyis a dollár erősödik, az automatikusan azonnal a forint gyengüléséhez vezet. S ha pont egy olyan korszakban vagyunk, amikor a dollár folyamatosan erősödik az euróval szemben, vagy legalábbis tartja azt a magas szintet, amit elért, és ez automatikusan magával hozza a forint gyengülését. Plusz még itt van az a kérdés, hogy a következő évben kisebb lesz-e a gazdaság teljesítménye, mint az idei évben? S az elfogadott költségvetésben szereplő előrejelzés szerint ez nem így lesz, hanem nőni fogunkkiegészül ~ egész;

teljesítmény ~ teljes

szemben ~ szem
következő évben,
egész,
teljesítmény,
kisebb

euró,
lesz,
nekünk,
18efelé tartországok nagy részében bizonyos, hogy visszaesés lesz, és ez politikai destabilizálást okoz majd. Ugye, a régi görögök azt mondták, hogy a világnak két állapota van: valamikor a világ rendezett, ezt úgy hívják, hogy kozmosz, és van, amikor rendezetlen, ezt úgy hívják, hogy káosz. S ma az európai gazdaság efelé tart. A dilemma, amivel nekünk, magyaroknak meg kell küzdenünk, s ehhez kell megtalálnunk a megfejtőkulcsot, úgy hangzik: van egy globális recesszió, lehetséges-e lokális kivétel? S a következő két évre azt tűztük ki célul, hogy Magyarország egy globális válság idején lokális kivétel legyen. Ambiciózus cél!káosz és kozmosz;ismétlődés:
következő
két évre
euró,
lesz, nekünkgörögök,
állapot
19

20
pályán tartani

fontosnak tartom
Minden válságból erősebben jöttünk ki, mint ahogy belementünk. 2020-ban is az történt, hogy kanyarban előztünk, Görögországnak és Portugáliának az egy főre jutó gazdasági teljesítményét megelőztük válság idején. A baj az, hogy miközben kanyarban előzünk, kaptunk egy jópofa ónos esőt, és most itt kell valahogyan pályán tartani a járgányunkat.
Fontosnak tartom, hogy a siker érdekében, az új helyzethez igazodóan, különösen nemcsak politikai, hanem gazdasági értelemben is minden fontos szereplővel képesek legyünk új megállapodásokat kötni. Új megállapodást kell kötni az Európai Unióval. Ezek a pénzügyi tárgyalások zajlanak, meg fogunk egyezni. Most szépen, kézen fogva, együtt elmegyünk a falig, megállunk, egymás felé fordulunk, megöleljük egymást, megegyezünk. 
pályán tartani a járgányunkat

megállapodás ~ állapot

megáll ~ áll
Görögország, megállapodás, megállunk
új, politika
21fönntarthatóeurózóna összes problémája is, aminek a lényege, hogy a Dél és az Észak fejlődési pályái eltérnek egymástól, a Dél el van adósodva, ezt az Északnak kell finanszíroznia, de ez egy olyan feszültséget okoz, ami egy idő után, ha csak a déliek nem reformálják meg magukat északi módon, nem lesz fönntartható. Márpedig nem sok hajlandóságot mutatnak arra, hogy hirtelen kultúrát váltsanak, ezért a déli országok államadóssága a 120-150-180 százalékos magasságban van. És ekkor, 2030 környékén lesznek az unión belül új politikai erőviszonyok, mert a közép-európaiakállam ~ állúj, politikaadósodva
22

23

24
tartunk

tartozik

tartozást
És ez az ambíció, kedves Barátaim, ez fűt bennünket, ez hajt bennünket, ez a mi üzemanyagunk. Az a megfontolás, hogy mi mindig többet adtunk a világnak, mint amit kaptunk, hogy mindig többet vettek el tőlünk, mint amit nekünk adtak, hogy nekünk rendezetlen számláink vannak, hogy mi jobbak, szorgalmasabbak és tehetségesebbek vagyunk annál, mint ahol most tartunk, és ahogy élünk, és az a tény, hogy a világ nekünk tartozik, és ezt a tartozást be akarjuk, és be is fogjuk vasalni. Ez a legerősebb ambíciónk.adósság ~ tartozás

1. dominó: rendőr;
itt: rendezetlen !

be fogjuk vasalni ~ ‘vasfegyelem’ ~ rendőr (?)

rend
+
fosztóképző:
rendezetlen
tartozásrend + fosztóképző, kaptunk,
élünk,
most

III. Gyűrű és szimmetria

Láthatjuk, hogy a dominósor a ‘rend – látás‘ dominóval kezdődik, s a ‘tartozás – rend‘ dominóval végződik. Mivel a dominósor két vége ‘ugyanolyan színű’ (ott van rajtuk a ‘rend‘), ezért a dominósor két végét összeillesztve egy gyűrűt kapunk. Ebben a gyűrűben pedig egy szabályos centrális szimmetria nyomait fedezhetjük fel!

Fent (23,1,2), ill. lent (12,13,14) a ‘rend‘ szóalakok ismétlődnek, ui. ha megnézzük az egyes dominók által reprezentált szövegrészleteket, akkor megtaláljuk bennük az ábrán kiemelt idézeteket, s észrevehetjük, hogy a jobb (7,8) és a bal (18,19,20) oldalon három kép ismétlődik: a kettéosztás, az egyensúly és valamiféle határ képzete.

De észrevehetünk még egy-egy ugyancsak szimmetriát mutató dominót. A 6. és 18. dominóban ugyanis közös, hogy egy népnevet (jenki, görögök) és a ‘mond‘ szót használja. A bloggernek fogalma sincs, hogy nevezze meg ezt az ismétlődést – de valamiképpen ugyanaz a szintaxis, szóhasználat, tartalomhasználat jelenik meg mind a két helyen.

Nézzük táblázat formájában! Bizonyos esetekben ugyanaz a tartalom/kép ismétlődik 12 dominónként.

képnridézet/szóalaknridézet/szóalak
rend hiánya23rendezetlen12sem tud rendet rakni
rend1rendőrök, megrendíthetetlen13 (12+1)rendelkeznek, rendszert
rend2megrendülés14 (12+2)nagyságrendekről
(…)
?6szokták mondani … jenkit fogtunk18 (12+6)a régi görögök azt mondták
kettéosztás7a világ népeit két csoportba lehet sorolni18‘a világnak két állapota van’
egyensúly7képesek saját maguk … fenntartására19 (12+7)pályán tartani a járgányunkat
határ8alfája és ómegája20 (12+8)elmegyünk a falig

Ha pedig megnézzük a beszéd – dominóinkhoz tartozó – szövegrészleteiben a ‘lát‘, a ‘néz‘ és a ‘világ‘ szóalakok előfordulását (pirossal jelöltük), akkor láthatjuk, hogy egyfajta szabályos ritmusban követik egymást.

A pirossal jelölt (néz – lát – világ) tartalmak páronként egymással szemben helyezkednek el, így itt is egy szimmetriát látunk. A jobb és bal oldalon két-két (piros) előfordulás között láthatjuk a következő képsorozatot, amelyek egymást ismétlik a két oldalon:

lát - mondani+népnév - kettéosztás: 'világ két csoportja/állapota'

IV. Tudattalan tartalmak áttűnése egymásba

Ahogyan ezek a fogalmak áttűnnek egymásba, az (szerintünk ) a beszélő személyes és kollektív tudattalanjában lévő tartalmak egymásba való átalakulásának öntörvényű mintázatát követik. Hogy ezt ki tudjuk mutatni, a következő összefüggéseket használjuk fel:

  • látás – világosság – világ: a magyar ‘világ‘ szó eredeti jelentése ‘fény, világosság‘ volt, s a ‘világmindenség‘ értelmű használata szláv hatásra keletkezett. A szó eredeti jelentését megtaláljuk a ‘szeme világa‘ kifejezésben, de az Ómagyar Mária-siralom ‘világ világa‘ szókapcsolatában is.
  • látás és hasítás: a látás bizonyos értelemben maga az elválasztás aktusa. Amikor a látó ui. felismer valamit, akkor azt a valamit – a látás aktusával – elkülöníti a környezetétől. A környezett lesz a háttér, a látott valami pedig az attól elválasztott tartalom, amire az agy fókuszál a felismerés pillanatában. Erről tanúskodik pl. a latin cernere ige is, ami egyszerre jelenti azt, hogy ‘látni‘, s ‘elválasztani‘. S maga a cernere szó egy proto-indoeurópai ‘szűr, szitál, rostál‘ jelentésű gyökre vezethető vissza, ami az elválasztás aktusára utal, amikor is egy szitával választjuk el az értékes tartalmat a környezetétől.
  • hasítás és határ: A hasítással az addig egységes valami két részre hasad szét, s ezt a két részt egy határ választja el.
  • ‘mond’ szóalak – világ: ezt az összefüggést a beszélő tudattalan tartalmaira vezetjük vissza. OV Nagy Gáspár költészete nyomán ismerte fel azt a metódust, amelyet a politikai közössége építésére használ. A metódus lényege, hogy a beszélő olyan dolgokat mond ki, amelyek addig tabu alá estek, s ezzel mintegy egy új világot teremt a halgatósága számára, s ez a világ beszippantja a követőit, hiszen ebben a világban már nyiltan is ki szabad ‘mondaNI‘ azokat a dolgokat, amelyekről eddig a hallgatói csak egymás között tudtak beszélni. Ez a metódust a blogger Nagy Gáspár ‘NI versére‘ vezeti vissza, amelynek a kulcsszava a ‘kimondaNI‘. (Ezt a blogger A ‘testtartás’ kifejezés használata a kormánysajtóban posztjában fejti ki.)

Most pedig értelmezzük a fenti fogalomsort ezen összefüggések alapján!

lát - mondani+népnév - kettéosztás: 'világ két csoportja/állapota'

A ‘lát‘ szó után egy népnév következik (jenki, görögök), majd a népnév a tudattalabnan – mintegy – ‘kitágul’ a népek összességévé, s a konkrét nép helyére most a ‘Földön élő nemzetek világa’ lép. De ez a ‘világ‘ a tudattalan számára egyben a ‘világosság‘-ot is jelenti. Ezzel pedig visszajutottunk a látás fogalmához, aminek alapfeltétele a fény, a világosság. Azaz itt a ‘látás‘ aktusa hozza létre a világot, de a látás aktusa egyben az elválasztás aktusa is, amikor is a beszélő a ‘világosság‘-ból a ‘világ‘-ba áttűnő tartalmat két részre hasítja, s ekkor jelenik meg a ‘világ két csoportja/állapota‘. Ez a hasítás pedig a ‘kimondaNI‘ aktus világot teremtő (Nagy Gáspár-i) mágiájával a ‘mond‘ szóalakhoz kapcsolódik, ami maga is egy hasítás, hiszen azzal a beszélő – gyakran – egy elemet hasít ki az ‘erről nem beszélünk‘ tartalmak köréből.

A fent kimutatott szimmetria alapján tehát a 24 dominóból álló gyűrűt két 12-12 dominóból álló gyűrűvé tudjuk bontani, amelyek a szimmetriájuk miatt mintegy ismétlik egymást, azaz egy spirállá állnak össze. Az egyes gyűrűk felépítése a következő sémát követi.

S vegyük észre, hogy a 12 osztatú gyűrűben a rend és a kettéosztás pont egymással szemben helyezkednek el. Azaz a ciklus íve a ‘rend‘ fogalmából indul el, a ciklus csúcsán elér a kettéosztáshoz, s ekkor történik meg egy hasítás, majd a beszéd íve visszatér a rendhez, s annak a fogalmával zárja le a ciklust.


Most pedig vizsgáljuk meg, hogy pontosan hol történik meg a dominók sorozatában a hasítás!

V. Kötéltánc – hasítás és egyensúly

Az bloggerre az ’tart’ szóalakok használatának a vizsgálata során a tusványosi szöveg két mondata tett – igen szubjektív – benyomást, s az ebből kibontott kép köré próbálja felépíteni az elemzését. Ezek így hangzanak:

“a magyar kormányzás leginkább a kínai artistákra emlékeztet, akik egyszerre húsz tányért pörgetnek, és egyiknek sem szabad leesnie
(…)
A baj az, hogy miközben kanyarban előzünk, kaptunk egy jópofa ónos esőt, és most itt kell valahogyan pályán tartani a járgányunkat.”

A blogger előtt egy kötéltáncos kép merült fel, aki két pózna közé kifeszített kötélen egyensúlyozik a mélység fölött. A két pózna két valamit jelképez, amik között egy hasadás jött létre, s a kötéltáncos ennek a mélysége fölött egyensúlyoz, amivel a hasadással létrejött kettősség között próbálja az eredeti egységet visszaállítani.

S ez ismétlődik újra és újra. Mert, amikor az egyensúly helyreállt, akkor a beszélő létre hoz egy újabb hasadást, hogy most annak a mélysége felett egyensúlyozhasson – hiszen a shownak mennie kell!

Most pedig nézzük meg a dominókat, s vegyünk észre valamit!

(rend – 1. tartóoszlopai – látás)(szemet szúr – 2. élettartam – ellen, világ, európa, föld, százalék)(ellen, világ, európa, föld, százalék – 3. tartotta kézben, 4. tartottunk kézben, 5. tartották kézben – USA, Egyesült Államok)(jenkit – 6. fenntartani – ereszt)(keresztelő – 7. fenntartására, 8. tartozunk – temetés)(meghalnak – 9. nyilvántartásunk - háború, pont, mond)(háború, pont, mond – 10. fent fogjuk tartani – erősebb)(erősebb – 11. becsületbeli kérdésnek tartom – kell)(kell – 12 rendet tartani – rend, politika)

(rend, politika – 13. létfenntartási költség, 14. sikerül megtartanunk – piac, ár)(piac, ár – 15. fönntartása – piac, ár, most)(kell, tud, most – 16. tartható – következő évben, egész)(következő évben, egész – 17. tartja azt a magas szintet – euró)(euró – 18. efelé tart – görögök, állapot)(Görögország, megállapodás, megállunk – 19. pályán tartani, 20. fontosnak tartom – új, politika)(új, politika – 21 fönntartható – adósodva)(tartozás – tartunk, tartozik, tartozást rend)

A ‘tart‘ szó alapjelentése a magyarban a ‘fog, kezével, karjával fenntart, támaszt’ lehetett, s a további jelentések ebből vezethetőek le (A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára), ezek jórészt: 1. ‘nem engedi mozdulni, leesni’, 2. ‘eléri, hogy valamilyen állapotban legyen, maradjon’, 3. ‘nem változtat valamin, nem engedi, hogy megváltozzék’, 4. ‘birtokában őriz’ … 14. ‘valamilyennek gondol’, … 16. ‘valamennyi ideig folyik, nem szűnik meg’ (Magyar Értelmező Kéziszótár).

Ha megnézzük a beszédben a ‘tart‘ szóalak változatait, akkor láthatjuk, hogy a szó ezen jelentései fordulnak elő. Ezek az előfordulások pedig statikus jelentéssel bírnak, azaz a ‘valahol tartani és nem engedni változni’ értelmet hordozzák – még maga ‘tartozás’ szó is, hiszen az valamilyen (pénzbeni) kötelezettség megtartását jelenti.

Ezzel szemben a dominók sorában csak két olyan fogalmat találunk, ami nem statikusságot fejez ki, hanem mozgást! Az egyik az ‘ereszt‘ ige, aminek pont ellentétes a jelentése a ‘tart‘ szóéval, hiszen azt jelenti, hogy ‘valaminek a mozgását szabaddá teszi, hogy az vhova jusson’. A másik pedig az ‘efelé tart‘ szókapcsolat, ahol a ‘tart‘ szóalak azt jelenti, hogy ‘vmerre, vmi felé halad’.

S ezek a kifejezések mindkét ciklusban a hasadást hordozó mélypont előtt találhatóak a 6 (18=6+12) dominónál. Azaz mintha a statikusságot hirtelen egy mozgás váltaná fel, ami az ‘elmozdulással’ egy hasadást hoz létre, s azt követi valóban a ciklus mélypontja, a hasadás (7, 18). Majd ezt követően történik meg az rend helyreállítása, az ‘új rend’ létrehozása.

Ebből a szempontból érdekes a beszédnek az a pillanata, amikor az előadást egy előre nem tervezett mozzanat szakította meg, s román nacionalisták egy ‘Transilvania, pământ românesc!‘ (‘Valami örök: Erdély román föld!’) feliratú molinót tartottak a magasba. Az előadó erre így reagált – mondván a biztonsági őröknek, akik elvezették az ellendemonstrálókat: ‘ Csak olyan udvariasan, mint a budapesti rendőrök a hidakon a narkósokkal.

A beszélő ekkor ugyanis a pillanatnyi helyzetre reagálva egy olyan képet használ, ami illeszkedik a blogger – a beszédnek hasítás és egyensúlyozás fogalmai köré épülő – értelmezéséhez. Hiszen a híd egy folyó fölé épül, s a folyó egy város egységét hasítja két városrészre. A híd pedig ezen két városrészt köti össze úgy, mint ahogyan a légtornász kötele köti össze a két póznát, amelyek között egyensúlyozik. A beszélő rögtönzött szavaiban ugyanígy egy hasadás képe jelenik meg, amit a híd (az összeköttetés, az egyensúly) és a rendőrök (rend) szimbólumaival old fel, ami egyben – a blogger számára – már előre vetíti egyfajta spoilerként az egész beszédének a szimbolikáját, ami a fentebb feltárt spirálszerűen egymást ismétlő ciklusokban jelenik meg.