A Netflix latinsága: A pokol bugyra (Hellhole)

A pokol bugyra (Hellhole) – egy M. Kowalski rendezte lengyel horrorfilm – 1987-ben játszódik egy kolostorban, ahol a szerzetesek egy klinikát működtetnek megszállottak részére. Ide érkezik meg egy fiatal rendőr, Marek, aki azt a feladatot kapta, hogy épüljön be a szerzetesek közé, s derítse ki, hogy miért tűnik el annyi ápolt nyomtalanul az intézetből.

A filmben az 52. és a 1 óra 5. percnél lapoznak bele a sátán megidézését leíró szertartáskönyvbe, s ekkor láthatunk képeket a latin szövegből, ill. az első alkalommal a szerzetes bele is olvas a latin szövegbe, s fordítja azt. Ezek a mondatok így hangzanak:

Dum eclypsis electus in mundum veniet …

A napfogyatkozás jelöli a kiválasztott születését…

És itt máris van egy hiba. A mondat szándékolt jelentése az lehet, hogy ‘a napfogyatkozás közben érkezik majd el a kiválasztott a világba‘. (Ami a történetben a ‘kiválasztott’ megszületését jelenti 1957-ben, s láthatjuk is a film első képkockáin a napfogyatkozást, s egy újszülött csecsemőt, majd a film ‘harminc évvel később’ felirattal folytatódik 1987-ben.) A ‘dum’ kötőszó viszont egy tagmondatot vezet be, így vagy az ‘est’ létige (állítmány) hiányzik, hogy itt egy időhatározó tagmondatról legyen szó, vagy pedig a fordító a tagmondatot bevezető ‘miközben‘ jelentésű kötőszót ‘alatt, közben‘ jelentésű névutónak tekinti (az angolban ez nyilván elöljárószó).

A könyvben a kiolvasható szöveg a következő:

… iudici veniet et eclipsis erit. Dum eclipsis electus in mundum veniet. electus est qui mutabit saeculum in aeternum. Et negoti[…]

… itéletre fog érkezni és napfogyatkozás lesz. A napfogyatkozás alatt érkezik meg a kiválasztott a világba. A kiválasztott az, aki meg fogja változtatni a kort örökre.

A további felolvasott szöveg:

… post nativitatem habet occidi …

… azonnal meg kell ölni, miután megszületett …

Ebben a részben ismét van egy fordítási hiba. Az angol ‘have to‘ (kell) kifejezést a film tükörfordítással adja vissza latinul, azaz veszi az angol have (birtokolni, bírni) ige latin megfelelőjét, a habet (birtokol, bír) igét, s betesz utána egy főnévi igenevet, minthogy a ‘have to + ige‘ szerkezetben a ‘to + ige‘ úgy is néz ki, mintha egy főnévi igenév lenne. Azonban a latinban nincs ilyen szerkezet, s a ‘have to kill‘ (meg kell ölni) tükörfordítása, a ‘habet occidi‘ egyszerűen értelmetlen (ráadásul az ige itt passzív főnévi igenév alakban van).

Majd következik egy rész, amit csak magyarul olvas fel:

… ha mégsem ölik meg, akkor a kiválasztott felfal hét bűnös nőt és megissza egy ártatlan vérét …

Majd ismét egy latin szövegrészlet és a fordítása következik, ahol – a film cselekményéhez kapcsolódóan – arról van szó, hogy ebben az esetben a megfelelő szertartás elvégzése után, meg tudják idézni a Sátánt, aki ekkor majd megjelenik, s átveszi az uralmat a földön.

… rituale completa convertet eum daemonium et mundus finietur …

… miután a szertartás végre lett hajtva, az démonná fogja őt változtatni, s bekövetkezik a világ vége …

Miközben azt a részt olvassa fel, miszerint a gyereket születésekor azonnal meg kell ölni, hozzáteszi, hogy a szöveg itt ‘leírja a rituálét: kell egy kés meg egy ima’. Mellesleg a film pontosan ezzel a jelenettel indít, amikor is napfogyatkozás van, s egy pap arra készül, hogy megöljön egy újszülött csecsemőt – de a megérkező rendőrök megakadályozzák benne -, s halljuk azt a bizonyos imát is.

Domine deus, mitte gratiam tuam et destrue seminem … mali in saecula saeculorum!

Uram Isten, küld el kegyelmedet és pusztítsad el a gonosz magvát mindörökre!

Az imában vélhetően a ‘destrue’ (pusztítsd el) igealak szerepel, ezt azonban a lengyel eredetiben az angol – azonos jelentésű – destroy szónak ejtik ki.

A kódexben egy másik oldalon látható szöveget könnyű beazonosítani egy gyors Google kereséssel: a Biblia Apokalipszis könyvéből vett két részlet olvasható benne – mint latin nyelvű helykitöltő szöveg (17.2-3,5):

cum qua fornicati sunt reges terræ, et inebriati sunt qui inhabitant terram de vino prostitutionis ejus. Et abstulit me in spiritu in desertum. Et in fronte ejus nomen scriptum : Mysterium : Babylon magna, mater fornicationum, et abominationum terræ.

vele bujálkodtak a föld királyai, és akik a földön éltek, megrészegültek a kéje borától. És lélekben elvitt a pusztába. A homlokára egy név volt írva – titokzatos – a nagy Babylon, a kéjenlgések és a föld utálatosságainak az anyja.

A film története szerint – spoiler következik – a kolostor a Sátán megidézésére készül, s ehhez szükség van egy kiválasztottra, aki napfogyatkozáskor született, majd hét bűnös nőre – minden főbűnből egyre – akinek a testéből ennie kell a kiválasztottnak, majd pedig végül innia kell egy nyolcadik – ártatlan nő – véréből.

A Jelenések könyvéből vett idézet alatt lévő szövegből csak töredékeket tudtam kiolvasni, s a Google kereső nem ad rá találatot, így vélhetően a filmkészítők által írt szöveg lehet:

…. adimplendam – electi debebunt … complere – septem peccatores … sanguinem innocentium bibet … octava victima erit … montes sunt – super quos … septem sunt …

… amit teljesíteni kell … a kiválasztottaknak kell … tölteni – hét bűnöst … ártatlanok vérét fogja inni … a nyolcadik áldozat lesz … hónapok – amelyek felett … heten …

megjegyzések

  • Veni ad nos, Domine! – hangzik el többször is annál a résznél, ahol a Sátánt próbálják megidézni a szerzetesek, s meglepően helyes latinsággal: ‘Jöjj el hozzánk, Urunk!’
  • A film 14. percénél egy ördögűzést láthatunk, ahol a hagyományos – szent Mihály arkangyalhoz szóló – latin nyelvű könyörgés hangzik el a lengyel eredetiben (a magyar szinkronban már magyarul) – a Szent Mihály ima.
  • A 28. percnél egy latin nyelvű bűnbánati könyörgés hangzik el, a ‘Fratres, agnoscamus‘.
  • A film szerint az a bizonyos napfogyatkozás, ahol az a csecsemő megszületik, akiben majd a Sátán testesül meg, 1957-ben történt Alsó-Sziléziában. Ugyanakkor 1957-ben két teljes napfogyaftkozás is volt, azonban egyik sem látszott Lengyelországból.
  • Az 1957-es évi napfogyatkozás választásának az lehetett a dramaturgiai oka, hogy a film cselekménye 30 évvel később játszódik akkor, amikor a ‘kiválasztott’ a krisztusi korba lép, s ez az év még a szocialista évek alatt jött el (1987-ben), de már a Popiełuszko gyilkosság után. 1984-ben ui. a lengyel belügyi szolgálat megölt egy lengyel papot – Jerzy Popiełuszkót -, s a filmben el is hangzik, hogy azért épült be a titkosszolgálat egy rendőr (a ‘kiválasztott’) személyében a kolostorba – aki papnak adta ki magát -, mert a Popiełuszko gyilkosság után már nem mertek nyíltan nyomozni egy egyházi intézményen belül történt gyanús esedmények után.