Webpack

Figyelem: ha bármit parancssorba másolunk copy-paste megoldással, akkor a parancssorban vagy a fejlesztői felület fájljában a ” és a – és a −− karatkereket írjuk újra át kézzel a saját billentyűzetről, különben valamilyen karakterkódolási probléma miatt hibára futunk!

Modul: ha egy utasítássorozat többször is előfordul egy programba, akkor azt a kódrészletet egy külön fájlba szervezzük ki, amely minden más fájl számára hozzáférhető lesz a megfelelő kulcsszavak használatával. A modul tehát egy külön fájlba elhelyezett kódrészlet. Ezeket a modulokat lehet exportálni és importálni. Azaz egy modul több másik modult is importálhat.

Webpack: a webpack egy module bundler (bundle:csomag), amely a modulokból (itt modulnak számítanak a képek, CSS fájlok, JavaSript fájlok) és a feltelepített npm csomagokból egy bundle-t (csomagot) hoz létre. A webpack figyelembe veszi, hogy mi mit tölt be, így elkerüli a duplikációt, hiszen figyeli, hogy egy csomagot betöltöttünk-e már. A nem használt CSS és JavaScript kódokat is képes kezelni, így rövidebb kódot generál.

A használatához telepítve kell hogy legyen a node és az npm. Ellenőrzése parancssorból: node –version; npm –version;

mappa létrehozása; package.json létrehozása: npm init; ha nincs js fájl, akkor az index.js-t tekinti entry point-nak (package.json-ben “main” key); installálni kell: (itt bugos a WordPress: a parancssor nem tudja értelmezni az innen kimásolt ‐‐ jelet, ezért azt írjuk át a billenytűzetről a parancssorban: ‐‐save-dev) npm install ‐‐save-dev webpack webpack-cli webpack-dev-server copy-webpack-plugin css-loader style-loader; (webpack-cli: command line interface a webpack-hoz; webpack-dev-server: ez a webszerver szolgálja ki a fejlesztés idejére az alkalmazást;copy-webpack-plugin: a fájlokat másolja build időben; css-loader, style-loader: a css fájlok bekötéséhez szükséges); ha szeretném. akkor @-cal a verziószámot is megadhatom a függőségnél, pl. style-loader@1.2.1; a ‐‐save-dev kapcsoló: a devDependencies közé veszi fel a függőségeket; ennek annyiban nincs jelentősége, hogy a webpack csak azokat a kódokat tartja meg, amiket az applikáció fel is használ, de fejlesztői szempontból jó, ha látom, hogy mik azok a függőségek, amelyek csak a fejlesztéshez kellenek; az installálás során létrejön a node_modules mappa, ez tartalmazza a függőségeket;

ha elküldjük zippelve az alkalmazást, akkor a node_modules mappát hagyjuk ki, a fogadó fél az npm install paranccsal tudja létrehozni a package.json file alapján;

fel kell venni a projekt gyökérmappájában egy webpack.config.js fájlt, ez fogja a webpack-et konfigurálni;

const path = require('path');
const CopyWebpackPlugin = require('copy-webpack-plugin');

const DIST_DIR = path.resolve(__dirname, 'dist');

module.exports = {
  entry: './app.js',
  output: {
    path: DIST_DIR,
    filename: 'bundle.js'
  },
  plugins: [
    new CopyWebpackPlugin({
      patterns: [
        {from: './index.html', to: DIST_DIR}
      ]
    })
  ],
  module: {
    rules: [
     {
      test: /\.css$/i,
      use: [
       "style-loader",
       "css-loader"
      ]
     },
    ]
  },
  devServer: {
    contentBase: DIST_DIR
  },
}

require: függvényhívás, lényegében import; path.resolve: az aktuális mappához hozzáfűzi egy dist nevű mappát; DIST_DIR: ennek a mappának az elérési útvonala; module.export: ezt az objectet fogja a js fájl kiexportálni, ez lesz a webpack konfigurációja; entry: az alkalmazás belépési pontja, innen indul el az importok sorozata, innen indulva építi ki a függőségek gráfját; output: a build folyamat kimenete, path: ebbe a mappába teszi a kimeneti fájlt; filename: ez lesz a kimeneti fálj, tetszőlegesen elnevezhető, értelemszerűen a dist mappában lesz; plugin: a webpacken belül mindent pluginokkal oldunk meg; egy tömböt vár; több plugint is fel tudnánk sorolni; CopyWebpackPlugin: bizonyos fájlokat átmásol a dist mappába; module: a modulok, itt most a css-eket tölti be; test: milyen fájlnevekre egyezen a dolog, ezeket a nevű fájlokat akarjuk betölteni;

A package.json “scripts” objectjébe két szkriptet kell felvenni: “start”: “webpack serve”, – ez egy webszervert hoz létre és futtatja az alkalmazást; ha közben átírjuk a kódot, akkor automatikusan újratölti; “build”: “webpack –config webpack.config.js”, – ez buildeli a webpack-et a webpack.config.js-nek megfelelően.

futtatásuk: mivel a start beépített npm-es életciklus: npm start vagy npm run-script start; egyéb script parancsok mindig npm run-script előtaggal, azaz build futtatása: npm run-script build; ekkor létre jön a dist mappában a bundle.js; npm start: elindul a szerver; kiírja a terminál: Project is running at http://localhost:8080/; az index.html-be be kell kötni a bundle.js fájlt:<script src=”bundle.js></script>; nem a relatív elérési utat írjuk be, csak a fájl nevet;

Az app.jb-be a css közvetlenül beimportálható: import ‘./styles.css’; de beköthetem az index.html-be is: <link rel=”stylesheet” href=”./styles.css”>; ekkor viszont a webpack.config.js fájlban a CopyWebpackPlugin patterns key-hez tartozó tömbben létre kell hozni a {from: ‘./styles.css’, to: DIST_DIR} objectet, hogy a styles.css fájl bemásolódjon a dist-be; ha pl. képet akarunk berakni az index.html-be, akkor az img mappát ugyanúgy be kell copyzni a dist-be: {from: ‘./img’, to: DIST_DIR};

fontok betöltése; Google fonts-ból index.html head-be:  <link href=”https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto&display=swap” rel=”stylesheet”>

Sass: Syntactically Awesome Style Sheets; fájlkiterjesztés: scss; styles.scss; bővebben: itt;

változók deklarálása:pl. $base-color: #c6538c;

nesting:

.form-container { 
    form{display:flex;align-items:center}
  };

Parent Selector:

button {background:none;
    background-color:$secondary-color;
    color:#FFFFFF;

      &:hover{
        color:white;
        background-color:#254014;
      }

      &:focus{
        background-color: #3DFF4F;
        color: $font-color;
    }
  }

sass, sass-loader installálása: (itt bugos a WordPress: a parancssor nem tudja értelmezni az innen kimásolt ‐‐ jelet, ezért azt írjuk át a billenytűzetről a parancssorban: ‐‐save-dev) npm install ‐‐save-dev sass sass-loader; a devDependencies-be kerül, mert csak fejlesztési időben van rá szükség, a böngészők nem tudnak mit kezdeni a sass fájlokkal; sass: átfordítja a sass fájlokat css fájlokba; sass-loader betölti a sass fájlokat; a build folyamat css-t épít be a bundle-ba, így futásidőben már nincs szükség a sass-ra; test: /.s[ac]ss$/i – ez a sass és a scss fájlokra fog matchcselni; de írhatnánk ezt is helyette: test: /.scss$/i, ekkor csak az scss fájlokra matccsel; ha a styles.css fájlt átnevezzük styles.scss-re, elvileg maradhat benne az eredeti css nyelvű tartalom, a build folyamat azt is érteni fogja;

sass bekötése: webpack.config.js fájlban a module object rules tömbjébe elhelyezni; továbbá app.js-ben: import ‘./styles.scss’

 {
      //test: /\.css$/i,
      test: /\.s[ac]ss$/i,
      use: [
       "style-loader",
       "css-loader",
       "sass-loader"
      ]
     },

documentáció: https://webpack.js.org/loaders/sass-loader/

.gitignore fájl: mit ne töltsön fel a gitre:

verziószám: main.minor.patch; package.json: 1;Patch releases: 1.0 or 1.0.x or ~1.0.4; Minor releases: 1 or 1.x or ^1.0.4; Major releases: * or x; függőségek telepítése package.json megkötései szerint: npm install; a package-lock.json a használt verzió pontos verziószámát tartalmazza, ha ezen verziószámok szerint akarjuk telepíteni a függőségeket (hogy ne vegye figyelembe az esetleges függőségeket), akkor: npm ci

bootstrap elhelyezése: letöltés a mode_nodulesbe: npm install bootstrap; bekötés: a style.scss-be @import: ‘~bootstrap’; a tilde a node_modulesre mutat, ott fogja keresni a könyvtárat;

WebComponents

Figyelem: ha bármit parancssorba másolunk copy-paste megoldással, akkor a parancssorban vagy a fejlesztői felület fájljában a ” és a – és a −− karatkereket írjuk újra át kézzel a saját billentyűzetről, különben valamilyen karakterkódolási probléma miatt hibára futunk!

Olyan szabványok összessége, amelyek lehetővé teszik saját készítésű webalkalmazásokhoz komponensek fejlesztését, amit mint (nyitó és zárótag-gel ellátott) html elemet tudunk beágyazni a webalkalmazásunkba; JavaScript könyvtártól és keretrendszertől függetlenül működnek; a böngésző támogatottsága még nem teljes körű;

Szabványok:

 • Custom Elements (egyedi elemek): a szabványos DOM bővítése új, saját elemekkel; elkülönülnek a natív HTML elemektől; Custom Elements API segítségével hozhatóak létre;
 • Shadow Dom: olyan funkció, ami lehetővé teszi a böngésző számára, hogy DOM elemeket jelenítsen meg anélkül, hogy a DOM fába ágyazná; a webalkalmazás fejlesztője nem férhet hozzá az árnyék DOM-hoz mint a beágyazott elemek esetében, de a böngésző képes megjeleníteni; a részfa: árnyékfa (shadow tree); az az elem, amihez a shadow tree kapcsolódik, az az árnyékgazda (shadow host); kapcsolás a JavaScript fájlban a Element.attachShadow() paranccsal (részletesen: itt);
 • ES Modules: a JavaScript kódrészletek újrafelhasználható egységekbe zárása
 • HTML Template: újrafelhasználható HTML sablonok definiálása;

Könyvtárak: LitElement, Polymer, Stencil

www.github.com/PolymerLabs/lit-element-starter-js

zöld gomb: code > download zip; megnyitás: VS Code;bővítmény telepítése: .vscode mappa extensions.json file tartalmazza a telepítendő bővítmények listáját: “recommendations”: [“runem.lit-plugin”]; itt csak egy bővítmény: runem.lit-plugin

a my-element.js a készítendő webkomponens forrásfájlját tartalmazza; a package.json fájl tartalmazza, hogy az alkalmazás milyen külső könyvtárakat és azok melyik verzióját használja; ezeket telepíteni kell; futtatás: integrated terminal: npm install; létrejön a node_modules mappa; parancs: npm run serve – elindítja a mintaprojektet, amivel a webkomponensünket tudjuk tesztelni; url: http://localhost:8000/dev (per dev!)

my-element.js: a :host{ } szelektor a komponens gyökérelemét jelöli ki, itt tudunk olyan css szabályokat adni, amelyek a komponens egészére érvényesek; a properties(){} mezőnél tudjuk a komponens bemeneteit definiálni;pl. title:{type:String}; render(){return html`<h1>${this.title}</h1>; ezt a bemenetet adhatjuk meg neki kívülről az index.html-ben: <my-element title=”Ez_lesz_a_cím”>…</my-element>

A render metódus adja vissza a komponenshez tartozó html kódot. A <slot></slot> tag-ek közé kerülnek majd be a kívülről beinjektált tartalmak az index.html-ből, azaz a két tag között renderelődik be az, amit a <my-element></my-element> tag-ek közé írtunk.

Komponens átnevezése: replace In Files: my-element > na91-card; myElement > na91Card; my-element.js > na91-card.js; a név első része a szerzőre, a második része a funkcióra utal; globálisan egyedi kell hogy legyen a névütközés elkerülése miatt;

A webkomponens a webalkalmazáson belül egy elszeparált egységként működik, az inspectorban az <na91-card … > alatt ez áll: #shadow-root, ami a webkomponens elszeparált dom fája; ha a webalkalmazás index.html <style>…</style> részében definiálunk egy stílusszabályt, akkor az csak az injektált tartalomra érvényes (a <slot>…</slot>-ban); maga a webkomponens (a nem injektált tartalomra) saját magának definiálja a stílusszabályokat, a kívülről definiált szabályok nem érvényesek rá; a :host{}-ban definiált szabályok az egész webkomponensre érvényesek (öröklődnek), alatta viszont felülírhatjuk azt egy-egy elemre szelektorokkal;pl. :host{color:red} h1{color:green} a webkomponensen belül;

webkomponens: az na91-card.js-ben beleégetett tartalom; injektált tartalom: az index.html-ben a <na91-card>…</na91-card>-on belül írt tartalom;

font betöltése: index.html; link a Google fonts-ról: <link href=”https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto&display=swap” rel=”stylesheet”>; a na91-card.js css :host részéhez: font-family: ‘Roboto’, sans-serif;

az index.html-ben a na91-card{} is lehet szelektor és ugyanúgy stílusozható!

A “package.json” fájlban található egy “docs:build” nevű szkript, ennek a futtatásával tudjuk előállítani a webkomponensünkhöz tartozó bundle fájlt. Ez olyan fájl, amely tartalmaz minden függőséget és elég an npm-re publikálni. A parancs: npm run docs:build; a bundle a “docs/komponens-neve.bundled.js” fájlban lesz elérhető;

Létre kell hozni egy npm package-t, ehhez először hozzunk létre egy új mappát; a mappában hozzunk létre egy új fájlt, ez legyen a komponens-neve.js fájl; ebbe másoljuk be az előzőleg létrehozott bundle tartalmát. Adjuk ki az npm init parancsot; ez létrehozza a package.json fájlt. Hozzunk létre egy README.md fájlt, amibe az eredeti index.html-t másoljuk be, hogy a felhasználó tudja, hogy hogyan kell használni a komponensünket.

Publikálás a https://www.npmjs.com oldalra; regisztrációköteles; parancssor:npm login, majd npm pack, majd npm public; csomaghoz patch készítése: npm version patch; npm publish; A komponenst webalkalmazásban használhatjuk, ekkor a parancs a telepítéshez:(itt bugos a WordPress: a parancssor nem tudja értelmezni az innen kimásolt ‐‐ jelet, ezért azt írjuk át a billenytűzetről a parancssorban: ‐‐save) npm install pacakge-név ‐‐save (előtte package.json file létrehozása: npm init); csomag uninstallálása a package-ből: npm uninstall; csomag eltávolítása az npm oldalról: npm unpublish;

tetszőleges html oldal kódjába betehetjük: <na91-card>…</na91-card>; előtte bekötni a na+1-card.js-t: <script type=”module” src=”node_modules/na91-card/na91-card.js”></script>

saját webkomponens: na91-card

Shadow tree létrehozása JavaScript fájlban:

A <new-tag></new-tag>-et beillesztjük az index.html-be.

Vagy:

Vagy:

There are two limitations: We can create only one shadow root per element. The elem must be either a custom element, or one of: “article”, “aside”, “blockquote”, “body”, “div”, “footer”, “h1…h6”, “header”, “main” “nav”, “p”, “section”, or “span”. Other elements, like , can’t host shadow tree. The mode option sets the encapsulation level. It must have any of two values: “open” – the shadow root is available as elem.shadowRoot. Any code is able to access the shadow tree of elem. “closed” – elem.shadowRoot is always null. Forrás: https://javascript.info/shadow-dom

Shadow DOM is strongly delimited from the main document: 1., Shadow DOM elements are not visible to querySelector from the light DOM. In particular, Shadow DOM elements may have ids that conflict with those in the light DOM. They must be unique only within the shadow tree. 2., Shadow DOM has own stylesheets. Style rules from the outer DOM don’t get applied.

Kínai táviratkódolás

Története

Az első tenger alatti távíró kábelek 1870-ben érték el Singapore-t és 1871-ben Shanghai-t, majd a dán Great Northern Telegraph Company társaság felszíni kábelt épített ki egészen Vlagyivosztokig 1872-ben. A dán csillagász, Hans Schjellerup a társaság megkeresésére ekkor – 1869-ben – alkotta meg az első táviratkódoló kódkönyvet, amely 5 545 kínai karaktert tartalmazott. Ennek a kódkönyvnek a segítségével tudták a távírászok a kínai szavakat morze kódra átírni, majd továbbítani a távíró hálózaton a célállomásra, ahol ugyanezzel a kódkönyvvel a kódolt szöveget visszafejtették a feladott kínai nyelvű szövegre.

Távíró kábelek hálózata – 1891 – forrás:Wikipedia – Electrical telegraph

Schjellerup kódkönyve alapján a Shanghai-ban állomásozó francia vámtiszt, Septime Auguste Viguier dolgozta ki 1871-ben a Chinese Caracter Code kódkönyvet (Dian bao Shu ji  – 電報書籍). Ennek egy továbbfejlesztett változata lett a Dian bao Xin shu (電報新書) kódkönyv, s ez a kiadás szolgált a Chinese telegraph code (Chinese telegraphic code, Chinese commercial code) különböző változataihoz.

Mivel azonban ez a kódkönyv eléggé hiányos volt, s a karakterek sorrendje sem volt jól követhető, ezért Zheng Guanying kiadta a kódkönyv egy javított változatát 1881-ben. Ez maradt használatban egészen addig, amíg a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium egy új kódkönyvet nem adott ki 1929-ben, majd annak egy kiegészítését 1933-ban.

Később, amikor létrejött a Kínai Népköztársaság, akkor a kódkönyvnek két verziója alakult ki, melyek közül az egyiket a népi Kína, a másikat pedig Taiwan használ. A Kínai Népköztársaságban használt Standard Telegraph Codebook-hoz 1983-ban adták hozzá az egyszerűsített kínai karaktereket.

Hogyan használják?

A kódkönyv tulajdonképpen egy szótár, amely a szavakat egyfajta ‘kínai ábécé’ sorrendben tartalmazza, ahol tulajdonképpen az általunk használt ábécé betűinek a kínai karakterek kezdő írásjelrészei (gyöke) felelnek meg, s azok szerint vannak sorba állítva a szavak, s összesen – a később kitölthető, üresen hagyott szóhelyekkel együtt – 10 000 szó. Minden egyes kínai írásjelhez (szóhoz) egy négyjegyű (tízes számrendszerbeli) szám van hozzárendelve 1-től 1 000-ig. Ez a négyjegyű szám a kódtáblázatban az írásjelek felett található meg minden egyes cellában kínai számjegyekkel (1 一, 2 二, 3 三, 4 四, 5 五, 6 六, 7 七, 8八, 9九, 10十).

Viguier Chinese telegraph code munkája 1872-es kiadásából az első oldal, amely az első 200 írásjelet tartalmazza 0001-től 0200-ig. A könyv összesen 50 ilyen oldalból áll. Pirossal az új szókezdő gyökök vannak bekarikázva. – A táblázatot fentről lefelé és jobbról balra kell olvasni, azaz a táblázat a jobb felső sarokban kezdődik a 一 jellel.

A kódolás során tehát minden egyes szót átírnak egy négyjegyű számmá, majd ezt a számsort morze kód formájában továbbítják a telegráf vonalon. Azonban a számok esetében ekkor nem a hagyományos morse kódot alkalmazzák – mivel az túl terjedelmes lenne -, hanem annak egy rövidített változatát.

Morze kód: a számok eredeti és rövidített alakjai

Természetesen egy kínai szöveg átírása – morze kóddal már átvihető – számsorrá eléggé komoly munkát igényelt – bár egyes gyakorlott távírászok a teljes kódkönyvet fejből tudták -, ezért a kínai nyelvű táviratok felvételéért – szemben az angol nyelvűekével – felárat kértek a telegráf állomások.

Egy kézírással dekódolt kínai távirat 1978-ból

Ma már nem használják sehol a kínai távíró karakterkódolást, hiszen a helyét átvette a világszerte használt Unicode karakterkódolás, amelynek a táblái több mint 80 000 kínai írásjelet tartalmaznak. Azonban ez a fajta kódolás fennmaradt a a kínai személyi igazolványoknál.

Ennek az az oka, hogy a latin betűs átírás általában nem jelzi a különböző hangtónusokat, így a személynevek romanizált átírással történő jelölése nem egyértelmű, s ezért a személyigazolványon szereplő név kínai karaktereit a – távírásra már nem használt – távírókóddal írják át egy négyjegyű számokból álló számsorrá.

Nézzünk egy példát! Az első személyi igazolványon a hölgy neve: 李+智+能, amihez a kódfordító a következő számsort rendeli: 2621+2535+5174. S lám, ez szerepel a személyi igazolványon is a fenti bal képen pirossal bekeretezve.


Forrás:

Napfotó – 2020 dec. 1.

A bal oldali képet a SOHO űrállomás készítette a napteleszkópjával, míg a jobb oldali képet én – egy saját készítésű, egyszerű kamera obscurán keresztül – az iPhone6s telómmal. A fényképen a nap képe eredetileg egy gombostűfejnyi pötty, amit aztán a teló appján kinagyítottam, s addig változtattam a színhőmérsékletet és a többi beállítást, míg az alábbi képet nem kaptam.

A pillanatnyi naptevékenységről itt: időkép. A két képen az aktuális napkitörések láthatóak 2020 december 1.-én.

Kádár János utolsó beszédének számítógépes elemzése a bigramok alapján

Kádár JánosA történelmi előzmény: a korabeli állampárt, az MSZMP főtitkárát 1988-ban félreállították a hatalomból. Hasonló történt vele 1951-ben, amikor is belügyminiszter volt, majd koholt vádak alapján életfogytiglani fegyházbüntetést kapott, ahonnan 1954-ben szabadult, amikor is az ügyét felülvizsgálták. Kádár – kissé megrozzant ítélőképességével – keverte ezt a két idősíkot, s 1989-ben azt várta, hogy jönnek, s letartóztatják ismét, s bíróság elé állítják a Nagy Imre perben játszott szerepe miatt.

A számítógépes bigramma-elemzés Kádár utolsó beszédét veszi górcső alá, amely  1989. április 12-én hangzott el.

A módszer: a program kikeresi a szövegben legritkábban használt betűkettősöket (bigrammákat), s az azok mögött lévő tartalmat próbálja vizsgálni. A legritkább bigrammák öt szövegrészletben csoportosulnak, ezek a következőek:

1., „Nekem van betegségem, nagyon hasonlít ahhoz, ami a feleségemé; fogy. Ő is, én is. Az orvosi vélemény a következő: az én feleségem öt éve jár bottal, neki azért kell bottal járnia, és azért fogy, mert radikális gyomorműtéten ment keresztül, miközben én börtönben voltam. És felszólították, hogy tagadjon meg engem, és nem tagadott meg, erre megtiltották a férje nevének a használatát. Pincehelyiségben, egy mackótömő vacak helyiségben volt már megfelelően koros nő, ez még most is számít, és egyszer azok engem megismertek.”

2., „És bámultak, hogy hogyan vállalta ő azt, hogy tudják, hogy én mikor voltam a mi rendszerünkben börtönben. Van egy kérésem még. Nekem az a bajom, én azért vagyok feledékeny, sokszor nem tudom, hogy mit akarok, én is fogyok. Én az én stabil súlyomból – nem tudom, hogy maguk engem püffedt embernek vagy pocakosnak ismertek-e, nekem éveken át stabil súlyom volt. Ez nem orvosi titok, mert nem ott méretzkedtem. Nekem az a bajom, hogy az agyam örökké forog, és az is energiát kíván. Én nem a pocakomból fogytam.”

3., “. Nem akarom a szót használni, mert csúnya szó. Ez szakzsargon. A Grósz elvtárs rendkívül figyelmes. És én, törvényesen nem vagyok bíróság elé állítható, mert súlyos beteg vagyok, az dokumentálva van, csak nem nálam, mert az orvosi titoktartás kötelező, és ezt nem is csinálhatja meg senki, hogy ahhoz hozzányúlni, aki beteg (nem beszámítható),mert az felettesre, meg mindenkire kötelező, a paciensre is. Úgy, hogy én azt gondoltam, hogy én olyan felelősen nyilatkozom, hogy annak is eleget tudjak tenni, hogy nem Magyarország iránt elkötelezettek a mai magyar vezetők, és a Magyarország szövetségi elkötelezettsége iránt nem érdekeltek olyan nagyon magas rangú emberek se, mint a Gorbacsov”

4., “Na most, történelmileg én is mindent másképp látok. De az ő kívánságuk szerint, ha én írásban kötelezettséget vállalok, akkor – és nem kérek ellenvéleményt az oroszoktól –, hogy a biztonságukról gondoskodom, akkor politikailag tarthatatlan helyzetbe kerülök – hisz ezzel de facto elismerem a forradalmi munkás-paraszt kormány törvénytelenségét, márpedig (és) a két ember (Nagy Imre és Losonczy Géza) igénye az volt, hogy szabadon lakásukra távozhassanak.”

5., “De nem tudok megesküdni. És mind a kettőben volt egy ilyen – vacak kis nyomástechnikája volt – de mind a kettőt úgy hívták, hogy Szabad Nép. És még az is fontos, hogy kinek a birtokában van a lap, ezt csak azért mondom, mert az első vád ’56-os átállásom után az volt ellenem, hogy én szovjet ügynök vagyok. De én nem voltam szovjet ügynök, ezt teljes felelősséggel kijelentem Önöknek, és tudom bizonyítani. Akkor a következő vád az volt ellenem, hogy: hogyhogy, hát én szovjet területen voltam? Azt sem tudom, hogy miért engedtek először oda, mi úgy hívjuk Kárpátalja, ők úgy hívják, Kárpát-Ukrajna”

6., “Azt hiszem, én egy szolnoki lapban láttam olyat, hogy mind a kettőnek az volt a neve, hogy „Laza beszélgetés”. És az egyiknek a példánya ilyen furcsa volt, hogy „laza beszélgetés” (1956. november)4-én, (vagy)6-án. És én ezt nem ellenőriztem, és nem tudom, melyik volt, remélem, a Frissé, mert mondtam olyan kijelentést – csúnyát mondtam a Frissre. Nem gorombát, hanem csúnyát. Laza beszélgetés,”

a hat szövegblokk egy gráf pontjaiként ábrázolva, a gráf élei a közös bigrammákat jelölik

Nézzük, milyen információkat szerezhetünk az első szövegblokkból kiindulva!

’Pincehelyiségben, egy mackótömő vacak helyiségben volt már megfelelően koros nő, ez még most is számít, és egyszer azok engem megismertek’ – ‘vacak’ – ‘CA’ – ‘pocakos’ – ‘nem tudom, hogy maguk engem püffedt embernek vagy pocakosnak ismertek-e, nekem éveken át stabil súlyom volt’ – ‘súlyom’ – ‘SÚ’ – ‘csúnya’ – ‘csúnyát mondtam a Frissre. Nem gorombát, hanem csúnyát. Laza beszélgetés’.

Itt egy ellentétpárt láthatunk. A ‘tömő’ és a ‘laza’, ill. a ‘koros’ és a ‘friss’ áll szemben egymással.

Egy párhuzamot is észre vehetünk: ‘mackótömő vacak’ – ‘vacak kis nyomástechnikája volt’. Itt a ‘töm’ és ‘nyom’ szavak nyilvánvalóan szinonimák. A ‘nyom’ kapcsán a Czuczor-Fogarasi szótár jegyzi meg, hogy “A nyom igében két viszonyos fogalmat kell megkülönböztetnünk, t. i. cselekvési erőt és szenvedő állapotot; ami nyom, az előbbre hatol, amit pedig nyomnak az többé-kevésbé enged, hátrál”. Ez látható pl. a cselekvést kifejező ’nyom’ főnév és az elszenvedett állapotot jeltő ’nyom’ főnév esetén is.

Ugyanezt a cselekvés – elszenvedés kettősséget is felfedezhetjük ugyanezen ’CA’ bigramma mentén haladva:

’ ha én írásban kötelezettséget vállalok, akkor – és nem kérek ellenvéleményt az oroszoktól –, hogy a biztonságukról gondoskodom, akkor politikailag tarthatatlan helyzetbe kerülök – hisz ezzel de facto elismerem a forradalmi munkás-paraszt kormány törvénytelenségét, márpedig (és) a két ember (Nagy Imre és Losonczy Géza) igénye az volt, hogy szabadon lakásukra távozhassanak.’

‘És én, törvényesen nem vagyok bíróság elé állítható, mert súlyos beteg vagyok, az dokumentálva van, csak nem nálam, mert az orvosi titoktartás kötelező, és ezt nem is csinálhatja meg senki, hogy ahhoz hozzányúlni, aki beteg (nem beszámítható),mert az felettesre, meg mindenkire kötelező, a paciensre is.’

A ‘de facto’ a latin facio ‘cselekszem’ igéből, míg a ‘paciens’ szó a szintén latin patior ‘elszenvedem’ igéből származik. Azaz itt is a cselekvés – elszenvedés ellentétpárja tűnik elő.

Az első esetben arról van szó – a cselekvésnél -, hogy nem védte meg Nagy Imrét, akit később perbe fogtak és halálra ítéltek, míg a második esetben – az elszenvedésnél – arról esik szó, hogy őt az egészségi állapota miatt nem lehet bíróság elé állítani. Az első esetben ő válik cselekvővé azzal, hogy a szovjet bábkormány miniszterelnöke lesz, míg a másik esetben, miután kiesett a hatalomból, attól fél, hogy letartóztatják, azaz ekkor már csak elszenvedi az eseményeket, s nem ő irányítja.

A ‘nyom’ és ‘töm’ igék a trágár ‘baszik’ szó szinonimái. A ‘de facto’ szóban a ‘fac’ szótag kiejtése azonos az angol ‘fuck’ szótag kiejtésével. Érdekes, hogy a ‘nyom’, ‘töm’ szavak mellett megtaláljuk a ‘koros’ ~ ‘friss’, ill. ‘cselekvő’ ~ ‘elszenvedő’ fogalompárokat.

Kádár János Azaz kádár egy dilemma elé is kerülhetett: öregecskedő feleséget használni vagy friss húst keresni a húspiacon. Emellé a dilemma mellé még hozzáadódott némi potenciaprobléma, ti, hogy a ‘csúnyája’ tömött-e vagy ‘laza’. Továbbá kritizálja a partnere ‘vacak nyomástechnikáját’. – Természetesen mindez találgatás. Nem ismerhetjük a volt pártfőtitkár tudattalanját.

* * *

Most pedig vizsgáljuk meg magát a fenti írást a bigrammák szempontjából. Azaz most a szerző a saját – Kádárról szóló – szövegét fogja elemezni azzal a módszerrel, ahogyan a Kádár beszéddel tette. (Azaz az ‘akasztják a hóhért’ c. rovatunk következik.) Először nézzük a legritkább betűkettősök elhelyezkedését.

Érdekes, ahogy ahogyan az írás együtt rezonál a Kádár beszéddel. A szerző azt írja, hogy [Kádár] ‘életfogytiglani fegyházbüntetést kapott’, s az itt szereplő zb betűkettős a legritkábbak közé tartozik az írásban, s ugyanakkor a Kádár szövegben is ugyanabban a szövegkörnyezetben szerepel: ‘miközben én börtönben voltam.

Érdekes még egy párhuzam a szerző szövege és a Kádár beszéd között.

A ds bigramma a ‘módszer szóban fordul elő a szövegben, míg a Kádár beszédben – az eléggé közeli jelentéssel bíró (?) – rendszer szóban.

Üzenet a síron túlról – hogyan halt meg József Attila (egy számítógépes bigramelemzés tükrében)

– I. –

A szövegelemzéshez használt program József Attila két – közvetlenül a halála előtt írt – prózai szövegét vizsgálja. Az egyik a Van-e szociológiai indokoltsága az uj népies iránynak c. írása, a másik pedig a Curriculum vitae önéletrajza – amivel kapcsolatban igencsak úgy tűnik, hogy azt a költő élete lezárásaként írta meg, s amiben mintegy áttekinti az életét – s egy számítógépes vizsgálatból az is kiderül, hogy József Attila – anélkül, hogy tudott volna róla – abba is betekintést enged, hogy miért és hogyan döntött tudattalanul úgy, hogy egy kvázi szándékolatlan baleset által megvalósított öngyilkosságot követ el.

Az elemzés során felhasznált koncepció a következő: az író néha – talán valamilyen kényszernek engedve – az írása elején kimond egy kulcsszót, amely kulcsszó mögött fájdalmas tartalom húzódik meg. A szöveg szerzője természetesen kerüli ennek a fájdalomnak a megélését, ezért a továbbiakban nem csak ezt a bizonyos kulcsszót kerüli el, hanem azokat a szavakat is, amelyekben ennek a kulcsszónak a bigrammái – betűkettősei – fordulnak el.

Pl. ha fájdalmas emléket kelt az ‘Öcsöd‘ szó, akkor hiába mondom ki, továbbra is kerülni fogom pl. az ‘ÖC’ betűkapcsolatokat, s úgy próbálok minél távolabb kerülni az ‘Öcsöd‘ szó mögött húzódó nem tudatos komplexustól, hogy még az adott szó bigrammáinak se megyek a közelébe. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az, amit fájdalmas emléknek mondunk, az tudatos, míg az egykor az általa előidézett komplexus viszont nem tudatos, hanem tudattalan.

S ez a példa máris remek lehetőséget ad arra, hogy tisztázzunk egy módszertani megkülönböztetést. Az ‘ÖC’ betűkapcsolat kerülése egyben azt is jelenti, hogy nem csak az ‘öc‘, hanem az ‘öcs‘ hangkapcsolatokat is kerüljük, holott ez a két hangkapcsolat két különböző dolog. Ez azonban csak az élőbeszédben alkotott szövegek esetén jelenthet módszertani problémát, míg mi egy írás folyamatával létrejött – írott és nem hangzó – szöveget vizsgálunk, ahol a szöveg úgy jön létre, hogy az alkotója egymás után írja le az egye karaktereket, s így az ‘ÖC’ betűkettős elkerülése egyben az ‘öcs‘ hangkapcsolat elkerülését is jelenti, ami persze fordítva is igaz.

Azonban felvetődik egy másik probléma is. Az, hogy egy bigramma mennyire ritka, azt egyrészt kiolvashatjuk abból, hogy más bigrammákhoz képest milyen gyakorisággal fordul elő a vizsgált szövegben. Azonban ez torzuláshou vezethet, ui. vannak gyakori és kevésbé gyakori bigrammák, tehát pl. az ‘ÖC’ bigramma esetében nem csak azt kell vizsgálni, hogy ez a bigramma más bigrammákhoz képest milyen gyakori a vizsgált szövegben, hanem hogy viszonyul ugyanezen ‘ÖC’ bigramma előfordulási gyakoriságához más szövegekben.

Vizsgálhatnánk ezt – egy későbbi dolgozatban ezt majd meg is tesszük – József Attila összes prózai munkája bigrammelőfordulás-gyakorisági tükrében, most azonban a ‘standard szövegnek‘ egy 58 362 szót tartalmazó szószedetet használunk, s a táblázatokban színes háttér kiemelésével jelezzük, ha jelentős az eltérés a József Attila szöveg és a szótár bigrammelőfordulás-gyakoriságai között az adott bigrammát illetően.

Érdekességként jegyezzük meg – s egyben ezzel bemutatjuk a táblázat használatát -, hogy az ‘ÖCSÖD’ szóban az ‘ÖC’ bigramma előfordulása: szöveg / szószedet = 0.18 % / 0.108 %. Az ‘ÖCSÖD’ szó csak kétszer fordul elő az 1 109 szót tartalmazó József Attila szövegben, így a bigramma előfordulása százalékban pontosan hatszorosa a standard – szószedetet alapul véve – előfordulásnak.

Ugyanakkor az ebben a szóban szereplő ‘SÖ’ bigramma előfordulási aránya: szöveg / szószedet = 0.18 % / 0.54 %. Azaz itt látható, hogy a vizsgált bigramma pont háromszor többször fordul elő a standard szövegben.

– II. –

Most pedig nézzük a bigramm ritkasági táblázatokat! A következő táblázat a 8 108 karaktert tartalmazó Curriculum vitae legritkább bigrammáit mutatja meg, s azok előfordulását.

bigramma a tartalmazó szó a tartalmazó mondattöredék indexe előfordulása a szavas 1 109 szövegben ez ennyi % előfordulása az 58 362 szavas szótárban ez ennyi % előfordulás a64 149 szavas 1937 évi József Attila próza korpuszban ez ennyi %
ÖC Öcsödre Országos Gyermekvédő Liga Öcsödre adott nevelőszülőkhöz 595 2 0.18 % 63 0.108 4 0.0062 %
ÖC Öcsödön Öcsödön nevelőszüleim Pistának hivtak ua. ua. ua. ua. ua. ua. ua.
Öcsödre Országos Gyermekvédő Liga Öcdre adott nevelőszülőkhöz 597 2 0.18 % 318 0.54 % 208 0.32 %
nevelőszüleim Öcdön nevelőszüleim Pistának hivtak ua. ua. ua. ua. ua. ua. ua.
szülői én szülői fegyelet nélkül 927 2 0.18 % 106 0.18 % 73 0.11 %
lvizsgálja de magában fölülvizsgálja ua. ua. ua. ua. ua. ua. ua.
JA meghallgatja aki meghallgatja mások véleményét 937 2 0.18 % 281 0.48 % 951 1.48 % [a ‘ja’ rag is, így nem szerepel ugyanolyan mértékben a szószedetben]
JA fölülvizsgálja de magában fölülvizsgálja ua. ua. ua. ua. ua. ua. ua.
YR királyról a hun királyról szóló mesék 1031 4 0.36 % 76 0.13 % 65 0.1 %
YR királyról történeteket találtam Attila királyról ua. ua. ua. ua. ua. ua. ua.
YR egyre kitört a világháború, egyre rosszabbul ment a sorunk ua. ua. ua. ua. ua. ua. ua.

A következő táblázat a Van-e szociológiai indokoltsága az uj népies iránynak c. írás legritkább bigrammáit mutatja meg, s azok előfordulását.

bigramma a tartalmazó szó a tartalmazó mondattöredék indexe előfordulása a szavas 1 109 szövegben ez ennyi % előfordulása az 58 362 szavas szótárban ez ennyi % előfordulás a64 149 szavas 1937 évi József Attila próza korpuszban ez ennyi %
megsntetését az irodalmi nyelv és a köznyelv közötti különbség megszüntetését 219 2 0.18 % 294 0.5 % 343 0.53 %
tessk a népet uralkodóvá tesszük az irodalomban ua. ua. ua. ua. ua. ua. ua.
LS elsősorban Horváth János irja, hogy az elsősorban 327 2 0.18 % 470 0.8 316 0.49 %
LS elsősorban Petőfi-féle értelmezésére támaszkodik s elsősorban ezért ua. ua. ua. ua. ua. ua. ua.
ŐS elsorban Horváth János irja, hogy az elsősorban 329 2 0.18 % 539 0.92 % 219 0.32 %>0.34 %
ŐS elsorban Petőfi-féle értelmezésére támaszkodik s elsősorban ezért ua. ua. ua. ua. ua. ua. ua.
RJ írja Horváth János irja, hogy az elsősorban 385 2 0.18 216 0.37 193 0.32 %>0.3 %
RJ írjon hogy a népért irjon az iró ua. ua. ua. ua. ua. ua. ua.
ÁU programjául mert programjául azt vallja 481 2 0.18 % 5 0.0085 30 0.046
ÁU programjául a Petőfi korabeli népies politikai szemléletet vallja alapjául ua. ua. ua. ua. ua. ua. ua.
ŐF Petőfi A Petőfi–Arany-féle népiesség fogalmáról Horváth János irja 486 5 0.45 % 95 0.16 % 33 0.05 %
ŐF Petőfi Petőfi maga azért ua. ua. ua. ua. ua. ua. ua.
ŐF Petőfi a népiesség Petőfi-féle értelmezésére támaszkodik ua. ua. ua. ua. ua. ua. ua.
ŐF Petőfi nem, mert a Petőfi korabeli ua. ua. ua. ua. ua. ua. ua.
ŐF Petőfi Petőfiék népies irodalmi és politikai mozgalma ua. ua. ua. ua. ua. ua. ua.

– III. –

A fenti táblázatok alapján a Curriculum vitae önéletrajzból az alábbi következtetéseket tudjuk levonni.

 • LÜ bigramma kétszer fordul elő: “szülői felügyelet nélkül”; “felülvizsgálja” – József Attila számára az Öcsödi tartózkodás, s az, hogy az anyja de facto magára hagyta őt, elsősorban a szülői felügyelet, a kontroll hiányának a megélését jelenti.
 • Amikor József Attila rátalált a hun király, Attila történeteire, az megerősítette őt abban, hogy neki joga van Attilaként – saját magaként -, nem pedig Pistaként létezni.
 • Mindezt úgy éli meg, miszerint ‘végső soron talán ez az élményem vezetett el az irodalomhoz, ez az élmény tett gondolkodóvá, olyan emberré, aki meghallgatja mások véleményét, de magában fölülvizsgálja; azzá, aki hallgat a Pista névre, míg be nem igazolódik az, amit ő maga gondol, hogy Attilának hívják.
 • Halála előtt József Attila a Szep Szó felelős szerkesztője. A szerkesztő – a bigrammák révén felbukkanó szavakkal kifejezve – tulajdonképpen a szülői felügyeletet gyakorolja, amikor ‘meghallgatja mások véleményét’, de ugyanakkor ‘magában fölülvizsgálja’ azt.
 • Azaz a lét számára azonos a felügyelettel, a kontrollal.
 • Így József Attila a szerkesztői munkájával tulajdonképpen a gyerekkorában hiányzó szülői fegyelmet kompenzálta, amikor azt a fegyelmező funkciót szerkesztőként mások felett állva gyakorolta.
 • Egyes vélemények szerint József Attila nem öngyilkosságot követett el, hanem balesetet szenvedett el a saját gondatlansága miatt: “Garamvölgyi Hogyan halt meg József Attila című könyve szerint a költő nem akarta megvárni, amíg Balatonszárszón a tehervonat elindul, hanem megpróbált a szerelvények között átbújni. Közben azonban a vonat hirtelen elindult és a himbálódzó vaslánc olyan súlyos ütést mért a fejére, hogy meghalt.” (forrás)
 • Így votaképpen a ‘közlekedés fegyelmének’ elutasítása egyben az élet elutasítását is jelentheti, hiszen József Attila így tkp. a közlekedési fegyelem szabályainak a megszegése miatt halt meg.

Mindezt kiegészíti mindaz, amire József Attila Van-e szociológiai indokoltsága az uj népies iránynak c. írásából következtethetünk. Ez az egyik utolsó írása tkp. egy búcsúlevélnek is tekinthető, amelyben a későbbi balatonszárszói történést indokolja meg, ahogyan az írás címe is ‘Van-e indokoltsága’ kifejezéssel kezdődik.

S az indoklásból kiderül, hogy a halálát okozó balesett voltaképpen egy tudattalanul meghozott döntés következménye volt, azaz a halála tudattalan tévcselekvéssel elkövetett öngyilkosság volt.

 • Rakjuk egymás mellé a bigrammák előfordulásának ritkaságai által kiemelt szavakat: megszüntetését, tesszük, elsősorban, írja, írjon, programjául, Petőfi.
 • Képezzünk ezekből a szavakból egy mondatot: ‘[A valami] megszüntetését tesszük programunkká, [ahogyan] Petőfi írja’
 • A saját léte lenne az a valami?
 • Mi is volt Petőfi programja? Ahogyan ő írta le: “Ott essem el én, / A harc mezején,
 • József Attila szerintünk valóban ‘elesett’, amikor átmászott a vagonok között, s így került a kerekek alá.
 • Kicsit részletezve pedig így néz ki ez a program: “S ha ajkam örömteli végszava zendül, / Hadd nyelje el azt az acéli (!) zörej, / A trombita [mozdony] hangja, az ágyú [kerék]dörej, S holttestemen át / Fújó [vas]paripák Száguldjanak a kivívott diadalra, S ott hagyjanak engemet összetiporva. – Ott szedjék össze elszórt csontomat …
 • És így is lett.

– IV. –

Megjegyzések:

Az ‘ÖCSÖD’ szóban szereplő ‘ÖC’ bigramma még 11 szóban szerepel József Attila összes versei között. Ezek a következőek:

év cím kifejezés versrészlet kulcsszó
1922 Munkáshalál fröccsent “A gép elkapta. Messze fröccsent vére, / Fehéren hullott földre a feje. balsest, vér, halál
1923 Tanítások öccsei “Most a jövendő férfiakról szólok. / …/Az Isten szerető öccsei ők. a jövő
1926 Beteg vagyok köcsögöt “Beteg vagyok, 3 napja nem láttam senkit, / a szomszédasszony tejes köcsögöt állított asztalomra, / Nem halhatok meg, nem szabad, míg meg nem találtam a tisztaságot” betegség, meghalás
1926 Engem temetnek szöcske “Lombok zizegnek, szöcske ugrik” halál, temetés
1927 Bevezető öccse “Lidi nénémnek öccse itt, / … /kinek verséért a halál / öles kondérban főz babot – megszemélyesített halál
1931 Beszél a tej köcsögök Ájtatosak a teli köcsögök. Jóllakottság egy elképzelt jövőben
1931 Szocialisták köcsögébe “a tejjel, amely megsavanyodott, amíg a munkás / köcsögébe belecsobbant munkások nyomora, éhség, evés
1931 Munkások fröccsel “s két deci fröccsel becsüljük magunk’” ivás
1936 Ha a hold süt köcsögök Zsirok és köcsögök teje közt kotorász, éhség, evés
1937 Hazám fröccsre “levesre telik és kenyérre, / s fröccsre, hogy csináljon ricsajt. evés, ivás
1937 A pap mosolyog szöcske “lombok zizegnek, szöcske ugrik” a saját temetése
1937 Glas möchte (szeretnék) “Ich möchte dir, ich möchte nur so leuchten,” magány, egyedüllét
1937 Reggeli ájtatosság öcsém “Címed öcsém hogy engem meglepett / … ó de Vác / Dutyijja őrzze testedet … “ börtön, bezártság

Az ‘ ÖC’ bigramma tehát látszólag rendkívül alacsony számban fordul elő a költő összes költeményeiben. Összesen 11 szóban szerepel, míg az összes költemények szavainak a száma 73 841, így az ‘ÖC’ elkőfordulása: 0.014 %. Ha összehasonlítjuk ezt az előfordulást a kortárs Dzsida Jenő összes költeményeivel, láthatjuk, hogy ott a 125 139 szavas korpuszban az ‘ÖC’ bigramma 18-szor fordul elő, ami ugyanúgy 0.014 %-os előfordulás, mint József Attilánál.

Azaz nem beszélhetünk arról, hogy József Attila direkt kerüli az ‘ÖC’ betűkettőst, hanem egyszerűen ennek a betűkettősnek ennyi az átlagos előfordulása a magyar nyelvben. Azonban még mindig mondhatjuk azt, hogy a költő a ritkán előfordulő bigramm mögé rejti el (?) a fájó tartalmat, hogy így – a nyelv statisztikai szabályai szerint – minél kevesebbet kelljen találkozni velük. Az ugyanis mindenesetre meggyőző, hogy hogyan oszlanak el ezen bigrammhoz rendelt tartalmak:

 • halálos baleset: 1X
 • betegség, meghalás: 1X
 • saját temetése: 2X
 • halál: 1X
 • evés, ivás – éhség, rossz körülmények: 4X
 • evés, ivás, elképzelt bőség: 1X
 • magány, börtön: 2X
 • egyéb: 1X

Az ellentmondást tehát – miszerint a ritka bigrammokat József Attila valójában nem kerüli, hanem egyszerűen azok a nyelvünk fonetikájának statisztikai szabályai miatt fordulnak elő olyan ritkán -, azzal tudjuk feloldani, hogy valójában a költő a fájó tartalomhoz egy alacsony előfordulású gigrammát rendel hozzá, hogy így a lehető legkevesebbszer találkozzon a mögötte rejtőző kínzó – vagy kínos – tartalommal.

Ez viszont felvet egy elméleti kérdést a pszichoanalitikus szemlélet számára. Az elmélet szerint a tudattalan komplexusok bizonyos hívószavak mögött rejtőznek. (Ezen alapul pl. C. G. Jung szótesztje.) A kérdés pedig a következő: a komplexus maga választja ki a hívószavát vagy pedig a hívószó kijelölésében van szerepe a komplexust hordozó személynek is?

Amikor létrejön a komplexum és a hozzá tartozó fedőszó között a kötés, akkor a személy esetleg választhat adott kifejezések között. Pl. lehetséges lett volna, hogy az ‘Öcsödre’ szó semleges marad, s helyette a ‘falun’ kifejezéshez kötődik a komplexus a költőnél.

Még egy érdekes kérdés: Nyelvünkben a szavak hanglakja és jelentése között – eltekintve a hangulatfestő szavaktól – nincsen kapcsolat. Lehetséges lenne, hogy egyes személyek nyelhasználatában – a bigrammák által fedett komplexusok miatt – az egyes szótagokhoz esetleg konkrét tartalom van rendelve, s így felállíthatunk egy szótag szótárat, ami az egyén nyelvhasználatára jellemző? Pl József Attila esetében ennek a szótag szótárnak egy szócikke így nézne ki:

 • CÖ [ritka] 1. baleset, 2. halál, 3. temetés, 4. éhség, 5. jóllakottság, 6. magány, 7.az ideális jövő

Megjegyzés: a tranzakcióanalitikus iskola ezt a szócikket úgy értelmezné, mint egy kész életforgatókönyv, amelyet a tulajdonosa dolgozott ki, majd az életében végre fog hajtani, s a szószedetben felsorolt jelentések mentén éli le az életét, ahol természetesen az ideális jövő így néz ki : magány, éhezés, evés, baleset, halál, temetés

További kérdés: Ha létezik közösségi (pl. nemzeti) kollektív tudattalan, akkor abban vajon megtalálhatóak-e a közösséget ért egykori, ősi – mára már feledésbe merült – traumák? Vajon ezekhez a kollektív tudattalanban lévő komplexusokhoz hasonlóan tapadnak bigrammák, ami pedig azt jelentené, hogy azon bigrammák ‘jelentése’ a közösségen belül minden ember számára ugyanaz?

A nevelőszülők / gyámok kinevezését kettős kötés köti össze

Figyelemre méltó az ‘ÖD’ és a ‘DR’ bigrammák előfordulása. Az ‘ÖD’ háromszor, a ‘DR’ pedig kétszer fordul elő, de egyszer feltűnik a ‘doktor’ szó alakjában, hiszen a ‘dr’ ennek a rövidítése. Megfigyelhetjük, hogy a három előfordulás egyfajta ciklust alkot, s meglepő egyezés, hogy mindhárom szövegrészletben a következő dolgok szerepelnek egymás mellett:

 • egy autoritás, József Attila sorsát alakító felsőbb hatalom: Országos gyermekvédő Liga; az árvaszék; gyámom.
 • egy helyváltoztatás: Öcsödre adott; vontatógőzösein szolgáltam; Nyergesújfalura küldtek.
 • egy időtartam megjelölése: hét éves koromig; egy tavaszon és nyáron át; két hetet

A szövegek a következőek:

 • “az Országos Gyermekvédő Liga Öcsödre adott nevelőszülőkhöz. Itt éltem hét éves koromig”
 • “Gyámommá az árvaszék sógoromat, a most elhunyt Makai Ödön doktort nevezte ki. Egy tavaszon és nyáron át az Atlantica Tengerhajózási Rt. Vihar, Török és Tatár nevű vontatógőzösein szolgáltam.”
 • “Ezután gyámom és Giesswein Sándor dr. Nyergesújfalura küldtek kispapnak a szaléziánusokhoz. Itt csak két hetet töltöttem,”

Meglepő továbbá, hogy a “ÖDR” trigramma, tehát amikor a ‘ÖD’ és a ‘DR’ bigrammák egymás mellé kerülnek, József Attila összes verseiben összesen 12-szer fordul elő, s ezek közül 5 (8) alkalommal szerepel a trigramma közelébem egy felsőbb autoritás megnevezése. Ezek a következőek:

Cím Szövegrészlet Megjegyzés
A gyermekszemű élet-tavon “Egy vén öreg a parton gödröt ás: / … / S elém bukkant a vízi-óriás.”
Lovas a temetőben “S belovagol búsan-frissen / Az álmok kapitánya. / … / Lova már nyihog, gödröt kapar, ”
“Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegödre, / Nem is tudja, feltámad-e, elpihenne mindörökre. / Titokzatos messzeségben istent keres” a versben a ‘szemgödre’ még további háromszor fordul elő
Éjjel “Sötét királylány jő szobámba. / … / Nem érzi, gödre mily goromba. “
Rokkantak “Amaz emberebb gödrök vámján, / … / Dadogó Krisztusok
Isten “Hogy küszöbödre ülhessek, Uram.”
Dörmögő “míg fürtödre a giz-gaz rátapad” nincs autoritás említése
Tiszazug “s ha ő etet, a malacok habos vödröstül fellökik”. nincs autoritás említése
Mint a mezőn “árkot betölt és gödröt ás” nincs autoritás említése

– V. –

A fenti egyezéseknél 9-szer fordul elő a ‘gödör’ szó, s 5 (8)-szor kapcsolódik hozzá egy autoritás megjelenítése. Ennek értelmezéséhez szükségünk lenne a költő asszociációira – de ennek híján mi is megpróbálhatunk asszociálni. Gondolatmenetünk a következő:

 • Amikor Öcsödön a nevelőszülei kijelentették, hogy Attila név nem létezik, akkor a költő úgy élte meg, hogy az ő létezését vonják kétségbe.
 • Amikor a költő olvasott Attila, a hun király történeteiről, úgy érezte, mégis csak joga van a létezéshez.
 • Attila, a hun király történetének a legismertebb része a temetése.
 • A költő vélhetően tudattalanul azonosult a hun király személyével, hiszen Attila, a hun volt az ő létének a ‘forrása’.
 • Így vélhetjük azt is, hogy a gödör és autoritás egyidejű említése tudattalanul a király sírját jelenti.
 • A költő úgy élhette meg, hogy akkor nyeri el legnagyobb mértékben a saját létét, ha mindenben azonosul a hun királlyal.
 • Így paradox módon az azonosulás akkor lesz teljes, ma megtörténik az ő temetése is.
 • Az tudattalan azonosulásnak ez a paradox jellege vezetett végül a költő tudattalan öngyilkossággal végrehajtott halálához, hogy így nyerje el végleg a lét teljességét – s ez okozta a költő – görög sorstragédiákat idéző – halálát.

– VI. –

Az elemzéshez használt program itt található. A program egy terjedelmesebb szoftver része. Ha átnézi az elejétől, más érdekes dolgokat is találhat.

FIGYELEM: A PROGRAM JELENLEG TELEFONON NEM MŰKÖDIK !!!

A történelem első bináris karakterkódolása: Roger Bacon titkosírása

A számítógépeken jelenleg használatos karakterkódolás – az Unicode – 32 biten tárol el minden egyes karaktert, emojit, piktogrammot. Szóval bármi, ami egy képernyőn egy szövegben megjelenhet, az 32 db ‘0’ és ‘1’ számjegy egymásutánja a számítógép adatfolyamában. Például az ‘Ű’ betű bináris kódja ebben a rendszerben a 00000000 00000000 00000001 01110000, míg a 😎 – hivatalos nevén: ‘Smiling Face with Sunglasses Emoji’ – kódja pedig a 00000000 00000001 11110110 00001110.

Ez a kódolás történetileg az Első Nemzetközi Távíróábécére (International Telegraph Alphabet No. 1 – ITA-1) megy vissza, amit Baudot kódnak is neveznek, mivel Emile Baudot dolgozta ki az általa 1870-ben kifejlesztett távíró használatához.

A Baudot kód 5 biten tárolja a karaktereket, azaz minden egyes karaktert 5 db nulla és egyes sorozatával ír le, s így 25 = 32 karaktert képes megjeleníteni, ami éppen elég volt a 26 betűs angol ábécé megjelenítéséhez, s még marad 5 lehetőség a speciális karakterek számára (a ‘00000’ karaktersort ugyanis nem használja).

A Baudot féle távíró billentyűzete öt zongora típusú billentyűből állt, ahol kettőt a bal kéz két ujjával, hármat pedig a jobb kéz három ujjával lehetett lenyomni.

Ehhez alkalmazkodott a karakterek kódtáblájának az ábrázolása is, amit persze a kezelőnek fejből kellett tudnia, s olyan gyakorlatra volt szüksége a munkájához, hogy el tudja érni a 3 betű / másodperc sebességet.

A kódtáblán két karakteroszlopot látunk, ami azt jelenti, hogy a távíró nem csak a betűket volt képes megjeleníteni, de a számokat és más speciális karaktereket is, ui. Baudot alkalmazott egy ‘letter shift‘ és egy ‘figure shift‘ billentyűkombinációt is, s így ugyanaz az öt bites kód egyszerre jelölhetett betűt vagy pedig számot, ill. speciális karaktert, attól függően, hogy előtte a ‘betűváltó‘ vagy a ‘számváltó‘ kódját ütötték be.

A billentyűzet kezelése persze eléggé nehézkes volt. Egyszerre kellett leütni az adott karakter billentyűit, s miközben a távíró leolvasta a lenyomott billenytűk sorozatát, addig lenyomva kellett tartani, majd pedig egy kattanás – az ún. ‘cadence signal‘ – után lehetett bevinni a következő karaktert. Így a szöveget egyfajta előre megszabott – a cadence signal által kísért kattogások ritmusában -, gyors ütemben kellett begépelni.

Baudot ezzel voltaképpen egy modern – egymással szinkronban működő órákon alapuló – időosztásos átvitelt dolgozott ki, aminek a működése a fenti ábrán látható. Erről bővebben magyarul itt olvashatarchivált.

Baudot karakterkódolása Carl Friedrich Gauss és Wilhelm Weber 1833-as göttingeni távírókísérletein alapult, azonban azzal a különbséggel, hogy Baudot minden karaktert azonos hosszúsággal, öt biten kódolt – szemben az ábrán látható Gauss-Weber kódolással (erről bővebben ittarchivált). S Baudot ezzel voltaképpen Roger Bacon titkosírásának az alapjait elevenítette fel.

Roger Bacon (1214 – 1292) középkori angol filozófus egy olyan titkosírást fejlesztett ki, amely az avatatlanok előtt elfedte, hogy maga a szöveg titkosírással van írva, s így voltaképpen nem is kriptográfia, hanem szteganográfia volt (erről bővebben itt olvashat – archivált).

Bacon módszere a következő volt: a szöveget, amit titkosítani akart, egy öt bites kódolással rejtjelezte, ahol minden karakter öt nulla vagy egyes sorozata volt – mondanánk ma -, a képen viszont ‘a’ és ‘b’ betűk sorozataként látjuk, aminek túl sok jelentősége nincs.

Bacon ugyanis úgy járt el, hogy vett egy teljesen semleges fedőszöveget – bármilyen szöveget -, de azt kétféle betűtípus segítségével nyomtatta ki a nyomdászával úgy, hogy a két betűtípus csak dőlésszögben tért el egymástól egy kicsit, azaz avatatlan szemlélő nem vette észre, hogy a betűk dőlésszöge kétféle lehet.

A szöveget pedig a nyomdász úgy szedte, hogy a titkosírás ‘0’ bitjének a nem dőlt betű, az ‘1’ bitjének pedig a dőlt betű felelt meg. Az pedig, aki kézhez vette a titkos üzenetet, nem törődött a fedőszöveggel, hanem csak az egymást követő betűk dőlésszögét vizsgálta, s így egy nullákból és egyesekből álló sorozathoz jutott, amely sorozat 5-5 bitenként egy-egy karaktert kódolt … (Bővebben ittarchivált.)

Példa Bacon titkosírására – a fedőszöveg Cicero egy epistulája. A szövegben a betűknek itt most nem a dőlésszöge, hanem a vastagsága változik.

Halálod appja (Countdown, 2019)

Ha volna rá lehetőséged, hogy megtudd, hogy mikor halsz meg, akarnád-e tudni? – kérdezi a Halálod appja c. film előzetese, s a filmben valóban egy telefonos applikációról van szó, amelyik megmondja, hogy mikor fogsz meghalni. Az app a valóságban is letölthető countdown néven, amit meg is tettem, s nekem 17 évet, 341 napot, 4 órát és 20 percet adott hátralévő időnek. A filmben viszont a szereplők egy részének csak napokat és órákat hagy meg az app, s mire az letelik, a halálesetek sorra bekövetkeznek furcsa balesetek formájában. A főszereplők ekkor kezdenek el nyomozni az általuk feltételezett démonok után, mire egy kissé különc paphoz jutnak el. aki megerősíti őket, hogy valóban démonok állhatnak a történések mögött.

Azonban hogy kerül démon az applikációba? S ez, ha belegondolunk, egy eléggé sarkalatos kérdés, hiszen az okostelefonok és az applikációk a mai modern világ termékei, míg a démonok leginkább a középkori gondolkodást idézik, s mi sem áll távolabb a képzetüktől, mint egy Y generációs digitális bennszülött világa. A film azonban ügyesen veszi az akadályt, s amikor a szereplők a kissé különc pap tanácsára feltörik az applikációt, akkor annak a kódjában egy latin nyelvű mondatot találnak. Így hangzik (videó):

Hoc maledictum te inveniet, te persequetur teque opprimet donec tu omnino deleberis.

Ez az átok téged meg fog találni, üldözni fog téged és erőt vesz rajtad, amíg teljesen el nem pusztít.

Megtudjuk tehát, hogy egy átokról van szó, s ahhoz, hogy az átok működjön, valójában elég, ha azt kimondják – vagy esetünkben leírják – az átkokhoz kapcsolódó hiedelem szerint. De hogy egészen pontosak legyünk a témát illetően, a Magyar Néprajzi Lexikont idézzük:

“az átok beszédformula, amellyel a beszélő valakinek rosszat kíván … Eredetileg a mágia egyik eszköze; a kimondott szó erejébe vetett hiten alapul; kimondása magában hordja teljesülését. (…) A magyar (és európai) parasztság kezén használatos átkok részint profán tartalmúak, a kimondott szó hatását közvetlenül, magasabb rendű lényekre való hivatkozás nélkül alkalmazzák, sokszor őrizve régi hittartalmakat a hagyományos formákban.” (Magyar Néprajzi Lexikon I, 166. old.)

Hexagramma – “A körön belül nem érhet baj. Egy tisztátalan lélek sem lépheti át a vonalat.”

Hasonlóan megtalálhatjuk az átok filmbéli elhárításának kultúrtörténeti gyökereit. A pap vezetésével ugyanis egy hexagrammát – hatágú csillagot festenek fel a földre festékkel kevert megszentelt sóval, s amikor majd a visszaszámláló elérkezik a nullára, s eljön a démon, hogy elvegye az appot letöltő életét, akkor ennek a hexagrammának a belsejébe állnak, ahova viszont a tisztátalan szellem nem léphet be, s így nem tudja elvenni áldozata életét sem.

Pentagramma – forrás

A filmben ábrázolt védővarázslat eredetét megtalálhatjuk a középkori mágiában, azonban ott a szellemidézéshez védelemül pentagrammát (ötágú csillagot) használtak, ami a hiedelem szerint úgy működött, hogy a mágus a körbe rajzolt ötágú csillag közepére áll, s így idézi meg a démonokat, akik viszont, miután megjelentek, nem tudnak ártani neki, mivel a démonok nem léphetik át az ötágú csillag határát, s így a mágus biztonságban marad.

Ennek a műveletnek a legismertebb példája Goethe Faustjának egy jelenetében található, ahol az alvilágból érkező Mefisztó esik a pentagramma csapdájába, amit a műben lidérclábnyomnak is neveznek.

MEFISZTÓ
Megvallom hát! hogy innen elszaladjak,
megtiltja egy picinyke gát:
küszöbödön az a lidércláb!

FAUST
A Pentagramma fáj neked?
Pokol fia, ha ez veszély rád,

A filmbeli használati utasítás a hexagrammához

A filmben mutatnak egy könyvet is, amiben egy képen egy hexagramma látható, s a pap vezetésével ezt az alakzatot festik fel a földre festékkel kevert megszentelt sóval, ami nyilván egy kultúrtörténeti tévesztés a film dramaturgiájában, itt ugyanis egy pentagrammának kellene szerepelnie. S hogy értsük, miről is van szó, nézzük meg tüzetesebben, hogy a pentagramma és a hexagramma szimbólumai miben térnek el egymástól.

Az ötágú csillag, a pentagramma szerkesztése az aranymetszés szabályait követi, továbbá egy végtelen, önmagába visszaforduló vonalból kialakuló alakzat, ezért a körhöz hasonlóan a tökéletes harmóniát jelképezi, s gyakran körbe belerajzolva is ábrázolják. Mint ötágú csillag – a szimbolikája az ötös számon alapul, de ekkor is az egységhez és a teljességhez jutunk el, mivel az “öt ága termékeny egységbe zárja a hármat, a férfi princípiumot és a kettőt, a női princípiumot, tehát a kétneműséget is szimbolizálja. Az integrációt, a házasságot, a boldogságot, a beteljesedést, egyben a tökéletes eszményt jelenti. A magas tudományok egyik kulcsa: a titok útját nyitja meg.” (Szimbólumtár, Bp., 2001, 392o.)

Pozitív pentagramma emberábrázolással és negatív párja kecskefej ábrázolással – forrás
forrás – Biedermann: Szimbólumlexikon

A pentagramma eredetileg a görög matematikus, Püthagorasz követőinek, a püthagoreusok jelképe volt, akik azon túl, hogy a matematikát művelték, egyfajta vallási szektát is létrehoztak, amelynek a tanításai a matematikára épültek. A pentagramma számukra a megismerés és az egészség szimbóluma volt. Később a ” kereszténységben Krisztus öt stigmáját jelenti, ill. magát Krisztust, akinek öt szent sebéből áramlik ki a világ üdvössége” (Szimbólumtár, uo.), így a pentagramma egyben démonűző is, hiszen Krisztus sebeinek a megjelenítésével elűzi a démonokat és megvéd a lidércek ellen. Később a pentagramma szimbolikája kettőssé vált, ugyanis fejjel felfelé álló csúccsal pozitív, míg fejjel lefelé áló csúccsal negatív jelentést hordozott, s ez utóbbi ma is a fekete mágia egyik ismert jelképe.

A hexagramma, a hat ágú csillag hasonló módon teljesség jelkép. ” A hagyományos értelmezés egy „vizes” (a hegyére állított nőnemű) és egy „tüzes” (hegyével felfelé mutató hímnemű) háromszög harmonikusan megszerkesztett, zárt duális rendszerét látja benne. Az újabb kozmológiai spekuláció a tűz/víz kettősségén túllépve, az „elemek” számát négyben határozza meg, és a hexagrammát négy alkotóelemből összetettnek véli; az eredeti két háromszög mellett belelátja a „levegő” jelét (csúcsával felfelé mutató háromszög, keresztben áthúzva) és a „föld” jelét (csúcsával lefelé mutató háromszög, keresztben áthúzva). ” (Biedermann: Szimbólumlexikon, Bp., 1996, 159 old.)

A zsidó legenda szerint Isten egy pecsétgyűrűt küldött Salamonnak, a zsidók királyának, amely a hexagramma jelét tartalmazta, s segítségével Salamon démonokat és angyalokat idézett meg. Később a gnosztikusok tulajdonították a hexagrammának azt a tulajdonságot, hogy lehetővé teszi a léleknek, hogy a világok között átjárhasson, s eljusson a fényhez.

Hasonló jelenet látható egy rózsakeresztes ábrázoláson is, amit Szathmáry László: Magyar alkémisták (Bp, 1928) c. művének 93. oldalán találtam, s a magyarázata szerint a páholytag beavatását ábrázolja, amikor is szimbolikusan fellebbentik előtte a tudás fátylát. Látható, hogy itt a beavatandó személy egy hexagramma közepén áll, s mivel itt nem alvilági démonokat idéznek meg, vélhetően a hexagrammának nem védelmező, hanem egyfajta összekötő szerepe van, amellyel megnyílik a tudás a beavatandó számára, ahogyan a zsidó legenda szerint Salamon is ennek a jelnek a segítségével társalgott angyalokkal, s démonokkal, illetve a gnosztikusok szerint is ez a jel nyitja meg az utat a tudáshoz és a fényhez.

Ebből már láthatjuk, hogy a filmben hexagramma helyett – ha hűek akarunk lenni a téma kultúrtörténeti gyökereihez – pentagrammát kellett volna felfesteni, ugyanis, míg a hexagramma csak a tudás útjának a megnyitására szolgál, addig a pentagramma az, ami védelmet nyújt a megidézett démonok ellen az egykori hiedelem szerint.

Tibidabo – egy allergénmentes kísértés a Rákóczi úton

Tibidabo pékség, Budapest – forrás

Éppen a hetes buszon utaztam Budapest belvárosában, amikor egy furcsa nevű pékséget vettem észre a Rákóczi úton az ablakon kinézve: Tibidabo – gluténmentes pékség. A ’tibi dabo’ így külön írva latinul ugyanis egy értelmes kifejezés, s azt jelenti, hogy ’neked fogom adni’,  egybe írva pedig egy hegy neve Barcelonában, amely leginkább a tetejére épített templomáról és vidámparkjáról ismert. Ez a hegy pedig a hagyomány szerint arról kapta a nevét, hogy az ördög itt kísértette meg Jézust, amikor is a Szentírás beszámolója szerint

egy igen magas hegyre vitte az ördög, s felvonultatta szeme előtt a világ minden országát és dicsőségüket. 9’Ezt mind neked adom – mondta –, ha leborulva imádsz engem.’ 10Jézus elutasította: ’Távozz, ördög! Meg van írva: Uradat, Istenedet imádd, s csak neki szolgálj!’ Erre otthagyta az ördög és angyalok jöttek a szolgálatára.” (Mt,4,8-11)

Tibidabo templom, Barcelona – forrás

 „Iterum assumpsit eum diabolus in montem excelsum valde : et ostendit ei omnia regna mundi, et gloriam eorum, et dixit ei : Hæc omnia tibi dabo, si cadens adoraveris me. Tunc dicit ei Jesus : Vade Satana : Scriptum est enim : Dominum Deum tuum adorabis, et illi soli servies. Tunc reliquit eum diabolus : et ecce angeli accesserunt, et ministrabant ei.

A Bibliában viszont még egy helyen szerepel a ’tibi dabo’ kifejezés, mégpedig ott, ahol Jézus Pétert teszi meg egyháza első főpapjává:

Én pedig mondom neked: Te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyekben is.” (Mt.16,18-19)

Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, et portæ inferi non prævalebunt adversus eam. Et tibi dabo claves regni cælorum. Et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in cælis : et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in cælis.

üvegablak a Tibidabo templomban: ‘Tu es Petrus … TIBIDABO claves regni coelorum’ – forrás

A barcelónai Tibidabo hegyen épült templom – tekintettel a hegy tetejéről nyíló káprázatos panorámára – nyilván a Jézus megkísértéséről szóló szentírásbeli részlet ’tibi dabo’ kifejezéséről kapta a nevét, a pékség pedig erről a hegyről, hiszen mint megtudhatjuk egy cikkből: „Gallo Iván péksége, a Tibidabo a Barcelonában található hegyről kapta a nevét, ami latinul azt jelenti: ’Neked adom’” Ez az elnevezés pedig a marketing szempontjából találó is, hiszen „a Tibidabo péksüteményei bárki számára fogyaszthatóak, hiszen mindegyik glutén-, tej-, hozzáadott cukor-, rizs-, kukorica-, burgonya valamint ezek keményítői, illetve szója- és adalékanyag-mentes.”

a pékség logója – forrás

Illetve a “zöld-fehér színekben pompázó Rákóczi úti pékség nem véletlenül kapta Barcelona legmagasabb pontjáról a nevét, hiszen a mögötte megbújó gondolat – az ötlet, hogy „mentes kivitelben” is lehet jókat enni – egy barcelonai utazás alkalmával született meg. A Tibidabo filozófiája olyan ötletgazdától származik, aki maga is érintett az ételérzékenység kérdésében, így pontosan tudja, milyen kihívásokkal jár az, ha valaki ételintolerancia, vagy allergia következtében nem fogyaszthatja az addig megszokott és szeretett ételeket.” (forrás)

Persze a bolt neve latinul van, s úgy vélem, igen kevesen értik meg a logó latin nyelvű üzenetét, talán csak pár latintanár vagy diákjaik, s mosolyognak a humoros blaszfémiáján, hiszen, ahogyan az ördög is megkísértette Jézust, valójában itt is egy kísértésről van szó, a finomabbnál finomabb gluténmentes ételek csábításáról. De félő, hogy a fiatalok nagyobbik hányada inkább Tibi atyára asszociál a tibidabo kifejezésből – a részeges papra, akinek a kocsmája, a Humbák Művek csak pár sarokra van Tibidabó allergénmentes pékségétől, s ahol ugyan egy másik csábítás jelenik meg, s ahol persze – Tibi atya mérvadó szavaival élve – “Nem a berúgás a cél, de útba esik.

Ha… (If, 1968)

Az 1968-ban készült Ha…. (If….) című film (r. Lindsay Anderson) egy angol bentlakásos iskola életét mutatja be, s “arra tesz kísérletet, hogy valamiképpen okát adja a fiatalok hatvanas évek végi lázadásának. ‘Egy társadalom – olvashatjuk a film lényegét összefoglaló cannes-i beszámolók egyikében –, amely nem tud mást, mint erőszakkal rákényszeríteni a fiatalokra a maga elveit, egy szép napon szembe kell hogy találja magát a véres erőszak tiltakozásával.’” (Filmvilág)

A történetben a diákok lázadása végül egy lövöldözésbe torkollik, ahol a három – szimpatikusnak ábrázolt – rebellis diák a kollégium tetejéről lő mindenkire, aki csak mozog. A film 1968-ban készült, a diáklázadások évében, s így a korszellemnek is betudható, hogy ezt a jelenetet a film végén az egykori kritika a diáklázadás szimbólumának tekinti. Az idők azonban jócskán megváltoztak azóta, s az a jelenetet, amivel a film zárul, ma már annak neveznénk, ami: iskolai mészárlás.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….