Amikor egy félrefordítás hazatalál – Böjte Csaba boksz akadémiájának latin nyelvű jelmondata

„Ha a nehézség győz le, akkor lehet, hogy sajnálni fognak téged, tragikus hős leszel, de unni fognak az emberek. Legyél bajnok, küzdjél!

– De mi van azokkal, akik nem tudnak szabadulni a problémáktól? Például akit esetleg szexuálisan bántalmaztak…

Akkor a társadalom előbb-utóbb keresztül lép rajtuk és leírják őket. Fonnyadt alma. Abból pálinkát főznek. De a te életed a te kezedben van, és te kell küzdj. Az a jó, ha az ember megtanul a saját lábán járni.

Vagy 150 gyereket küldünk boxedzésre. Azért teszem, mert az élet ilyen. Küzdeni kell. A ringben nincs fejlesztő pedagógus meg pszichológus, ott te vagy a két öklöddel. Vagy megvéded magad, vagy kiütnek.”
Böjte Csaba – transindex.ro

AMOR FORTIUM

box akadémia címereBöjte Csaba, ferences rendi szerzetes által alapított Dévai Szent Ferenc Alapítvány egy gyermekmentő szervezet Romániában, amelynek az otthonaiban mára több mint 2500 gyerek nevelkedik. Az alapítvány keretében működik a Szent Ferenc Boksz Akadémia Déván, amelynek a jelmondata: ‘amor fortium‘. Posztunk ennek a jelmondatnak a jelentését próbálja körüljárni. (Kép forrása: budaorsiinfo.hu)

A jelmondat szó szerint azt jelenti, hogy ‘az erősek szeretete‘, ami értelmezhető úgy is, hogy ‘az erős emberek által érzett szeretet‘, de úgy is, hogy ‘az erős emberek iránt érzett szeretet’. A jelentésbeli különbség csupán annyi, hogy az ‘erős emberek’ alanyai vagy tárgyai a birtokszó által jelentett szeretetnek.

A jelmondat mindkét értelmezése egybecseng azzal a szándékkal, amellyel az alapító a boksz akadémiáját létre hívta:

Meg vagyok győződve, hogy a szabályokat ismerve, azokat betartva, minden embernek küzdenie kell saját életéért, a létbemaradásért! Az élet szerves része a harc! (…) Az élet ingyen semmit nem ad, – lehet, hogy egy hazug világ mást mond – de nekünk tudnunk kell, hogy az életért küzdeni kell, és erre a küzdelemre gyermekeinket fel kell nevelnünk! (…) Igen, a gyermekvédelmi otthon kényelmes, mindent az Európai Unió elvárásai szerint biztosító „mamahoteléből” jó ha a fiatal rálép a kemény küzdés arénájára, a való világ pofonok földjére!” (forrás – magnificat.ro)

Azaz a jelmondat azt is kifejezheti, hogy a boksz akadémián ‘az erős embereket szeretjük‘, de azt is, hogy itt azt tanulja meg a növendék, hogy ‘hogyan szeret az erős ember‘. – Azonban úgy tűnik, hogy a szlogennek nem ez volt ‘eredetileg’ a jelentése, hanem egészen más értelmet tulajdonítottak neki, amikor azt jelmondatnak választották. S könnyen meg is találhatjuk a mottó közvetlen forrását, s azt is, hogy mit akartak vele mondani.

A félrefordítás

A boksz akadémiát 2015-ben hozták létre, s erről a Budaörsi Infó így számol be: „február 3-án budaörsi kezdeményezésre megalakult a Szent Ferenc Boksz Akadémia Déván. Simon V. László, Szikora István alias Bunyós Pityu és egy skandináv profi bajnok, Molnár László összefogtak, és saját költségükre bokszkesztyűket, bokszzsákokat és foggumikat vittek a Déván élő árva gyerekek számára, és megkezdték az oktatásukat is.

forrás – youtube.com

Simon V. László, válogatott jégkorongozó, újságíró pedig 2012-ben feltöltött a youtube-ra egy videót Amor Fortium – A szeretet harcosai címmel, amelyben a dozsójáról, a harcművészeti iskolájáról beszél, ahol:

harcművészetet tanulunk és a szelídségre, a békességre tanítjuk a harcosokat, ami ugyan ellentmondásnak tűnik, de mégsem az, hiszen Hemingway neve fémjelzi ezt a dozsót, és az igazi jelszavunk pedig az amor fortium, tehát a szeretet harcosai vagyunk, akik a szeretettel képesek vagyunk harcolni másokért.

A videón Simon V. Lászlónak is feltűnik, hogy ez így egy oximoron, azaz egy ‘olyan gondolatalakzat, amely egymást kizáró, egymásnak ellentmondó fogalmakat foglal szoros gondolati egységbe’ (wikipedia), mint pl: ‘édes mostoha‘, ‘boldog szenvedés‘, vagy a régebbi generáció által jól ismert ‘békeharc‘ kifejezés is – vagy akár a ‘szeretet harcosai‘ mottó, aminek a latin fordítását a latinora bloggere szerint vélhetően Simon V. László követte el egy gépi fordító segítségével.

A fordítás során a ‘szeretet harcosai‘-ból a ‘harcosok szeretete‘ lett, ami a korai – emlékezzünk: a videót 2012-ben töltötték fel a netre – fordítógépek egy jellegzetes hibája lehet a blogger feltételezése szerint. A magyar nyelvben ugyanis a birtokviszonyt a birtokszóhoz toldalékolt birtokos személyjel is kifejezheti, míg más nyelvekben általában a birtokost jelölő szót ragozzuk. Mivel a ‘szeretet harcosai‘ kifejezésben a ‘harcosai‘ szó többes számban van és birtokos jellel van ellátva, azért a fordítógép azt érzékelhette talán birtokos jelzőnek, s ezért a harcosokat tette többes számú birtokos esetbe, s így lett végül belőle a ‘harcosok szeretete‘ – ami végül is pompásan illeszkedik Böjte Csaba bokszolással és gyerekneveléssel kapcsolatos attitűdjéhez. Egyszóval: a félrefordítás hazatalált.

Oximoron?

Böjte Csaba boksz akadémiájával kapcsolatban többször is felmerül az oximoron vádja. A dévai intézménnyel szemben igen kritikus nepszava.us pl. így fogalmaz: „Az árvagyerekeket arra szemelték ki, hogy bokszolók legyenek. Mire alkalmas egy utcagyerek, ha nem verekedésre? Ez a filozófia áll a “Szent Ferenc Box Akadémia” koncepciója mögött. Önmagában ez a név is blaszfémia, tragikomédia, hogy “Szent Ferenc Boksz Akadémia”. A madarakkal beszélő, szelíd Szent Ferencről elnevezett Box Akadémia.

santa rosa boxing clubDe most keljünk szárnyra, s repüljünk el Brazíliába, Rio de Janeiróba! Lám, ott is találunk egy szentről elnevezett boksz akadémiát, az Academia Santa Rosa Boxing Club-ot, ami az Újvilágban született első szent, limai szent Róza nevét viseli. Igaz, csak azért, mert a városrésznek, ahol található, ugyancsak Santa Rosa a neve, ahogyan a ferences Böjte Csaba a boksz akadémiáját is rendjének alapítójáról nevezte el – igaz, nem túl szerencsésen. Limai szent Róza legalább tűzben égette a kezét, s tüskés koronácskát viselt a fején, hogy részesedhessen Krisztus szenvedéseiből, miként Böjte Csaba szerint is „a fájdalmak elviselése, kitartás, testi, lelki életerő tesz téged bajnokká!” (kép: magnumphotos.com)

Böjte Csaba célja „sanyarú körülmények között, sokszor az éhhalál szélén tengődő gyermekek felkarolása” (wikipedia), s Rio de Janeiróban pedig a – favela néven ismert – nyomornegyedekben működő boksz iskolák hasonlóan a nélkülöző családok gyermekeinek próbálnak kitörési lehetőséget adni. Igaz, arrafelé jóval kegyetlenebb az élet:

„A Riói nemzetközi repülőtér közelében található Complexo da Maré a drogmaffiaellenőrzése alatt áll. (…) Automata fegyverekkel hadonászó bandatagok egy ellenőrzőponton ellenőrzik a Marébe befutó járműveket, és figyelik a rivális bandák vagy a rendőrség rajtaütéseit. Géppuskás fiatalok járőröznek az utcákon, vagy műanyag székekben heverésznek a sarokbároknál. Sok fiatal számára viszont a boksz akadémia egy alternatívát kínál: lehetőséget a fegyelem és az önbecsülés fejlesztésére a boksz és a harcművészetek révén. (…) Egy apa így fogalmazta meg, hogy miért járatja ide a gyerekét: „A fiúk látják, hogy a drogkereskedőknek van pénzük, és olyanok akarnak lenni, mint ők” – mondta. „El akartam távolítani a fiamat ettől az életszemlélettől a sporton keresztül.”” (reuters.com)

S lám, ott is egy oximoronnal találkozunk! Hiszen ez a riport a Luta Pela Paz nevű szervezet boksz iskolájáról szól. Ez a szervezet a ‘Fight For Peace‘, azaz a ‘Harc a békéért‘ (vájtfülüeknek: békeharc) nevet viseli, ami önmagában is egy ellentmondás. Pedig nem. Ez a szervezet ugyanis arra kínál lehetőséget, hogy a gettóban élő fiatalok ne bandataggá váljanak, hanem a szervezet segítségével kitörjenek az erőszak világából, s segít, hogy megvívhassák ehhez a harcukat. De – Böjte Csaba alapítványával szemben – ehhez a megfelelő szakemberekkel, s a megfelelő szakmai háttérrel rendelkeznek. Azaz a projektjük nem csupán a boksz oktatására épül, hanem öt pillérre támaszkodik (musculoskeletalkey.com). Ezek:

fight for peaceÖkölvívás és harcművészet:vonzza a fiatalokat, példaképeket ad, az agressziót tereli, önbizalmat és önfegyelmet, felelősséget és identitást épít.
Oktatás:  számolási és írni-olvasni készség, képesítések az iskolát végzettség nélkül elhagyók számára, személyiségfejlesztő és életvezetési órák.
Foglalkoztathatóság:  hivatalos foglalkoztatási lehetőségekhez való hozzáférés a szakmai ismeretek képzése, a szakmai gyakorlatot és foglalkoztatást biztosító cégekkel való partnerség, valamint a karrier-tanácsadás révén.
Ifjúságsegítő szolgáltatások:  mentorálás, esetmunka, célzott támogatás, otthonlátogatás és közösségi megkeresés.
Ifjúsági vezetés:  akkreditált tanfolyamok, ifjúsági tanács részvétele a program stratégiájában és fejlesztésében.


De hát az ott Brazília. Ez pedig Hunnia. Ahol bokszolni kell a gyereknek. Mert az élet egy bokszmeccs. És nincs fejlesztő pedagógus. Se pszichológus. Csak félrefordítások. De azok is hazatalálnak egyszercsak. És ez így van jól.