Sic enim dilexit deus

Latinóra skype-on: 1200 ft / 60 perc. Bővebben itt.

Volt valamikor egy graffiti Budán az Október 23. út és a Bercsényi utca sarkán. Egy kérdés, s alatta egy válasz – amit láthatóan egy másik kéz kanyarintott oda – a maga egyszerűségében:

Miért halnál meg bűneidben?

Borér!

S Douglas Adams óta tudjuk, hogy erre a kérdésre – továbbá az élet értelmére, a világmindenségre meg mindenre – a válasz a 42. S ha pár kontinenssel arrább körülnézünk, láthatjuk is, hogy ez tényleg így van. Igaz, a válasz nem 42, hanem 3:16.

         

         

Ami utalás az bibliai újszövetség János evangéliumának 3. fejezete 16. versére. Ami latinul így hangzik:

Sic enim Deus dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum daret : ut omnis qui credit in eum, non pereat, sed habeat vitam æternam.

És minden szava ismerős. Nem? Pedig igen. A francia – magyarítva ’Agyő!’ – annyit jelent, hogy ’Isten veled!, mint a spanyol is. Mindkettőben az ’isten’ szó szerepel, úgyhogy egy főnevünk már van is, a deus. És mit csinál az isten? Hát dilexit. Ez majdnem ugyanaz a szó, mint a dislexia, némi eltéréssel. Mert aki dislexiás, az ’nehezen választja ki’ a betűket, amikor ír. S a szóból a lényeg a ‘kiválaszt’. Amit pedig kiválaszt az ember, azt szereti. Azaz a ‘deus dilexit’ azt jelenti, hogy ‘isten szerette’. S ez a szó az angolban is megvan, a ‘diligent’, csak ott a jelentése tovább alakult: amit szeret az ember, arra odafigyel, s szorgalmasan műveli, azaz aki ‘diligent’, az szolgalmas. A pedig világbajnokság. Megrendezhetik sok mindenből, akár még tangóból is, de nekünk ebből most csak a ‘világ’ a fontos, azaz latinul a ‘mundus’. S már meg is van a tárgyunk. S pár töltelékszó és már tudjuk is a főmondat jelentését: ’Sic enim dilexit deus mundum’, azaz ’úgy szerette isten a világot’, s már sejtjük is, hogy a következő szó – az ut –  csakis a ’hogy’ lehet. És hogy szerette isten a világot? Hát úgy, hogy ’filium suum unigenitum daret’. Itt pedig az unigenitum lesz a kulcsszó, amiben az ‘uni’ ugyanaz, mint az ’egyedi, különleges’, az univerzum ’világegyetem’, univerzális ’egyetemes’, únió ’egyesülés’ szavakban, azaz: ’egy’. Az unigenitum szó második részében pedig a gén van ott, ami az örökléssel kapcsolatos. Ahhoz viszont, hogy valaki örököljön, hát előbb meg kell hogy szülessen, ahogyan a gentleman is nemes születésű ember. Aki pedig meg nem csak hogy nem nemes, de még elfajzott is, az meg kap hozzá egy kedves fosztóképzőt a szó elejére és így lesz degenerált.  Úgyhogy generáljunk mi is egy szót az egy + szülött szavakból, s az lesz az egyszülött. Az pedig olyan marketing, ami a részesedésre épít, azaz csatlakozunk a nyereséghez, ahogyan a ritkábban használt affiliáció is azt jelenti, hogy ‘csatlakozás, befogadás’, ami a latin ‘fiává fogad’ szóból ered, ahol a fiú a ‘filius’. Azaz a ‘filium suum unigenitum’ az ‘egyszülött fiú’ éppenséggel tárgy esetben. És mi történt vele? Hát ‘daret’. Ami a szótárban úgy szerepel, hogy: do, dare, dedi, datum, s ez utóbbi a dátum, azaz egy megadott nap, angolul date, de többes számban már data, azaz ’adat’, amit jól megadnak. És most már adjuk meg mi is a mondat jelentését: ’Ugyanis úgy szerette isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte.’ Ami tulajdonképpen az istenfiú szenvedésekkel teli feláldozása volt, úgyhogy mi inkább evezzünk zamatosabb – sőt! – aromásabb vizekre. Merthogy az azért omnia, mert ’minden elvárásunkat teljesíti: az ereje, a színe, az íze, az aromája összetéveszthetetlenül egyedi és karakteres ’ győz meg minket az omnia.hu. S az egykori lóvasút is azért lett , mert mindenki felszállhatott rá, aki jegyet vett, szemben a magánfogatokkal. Így az omnis nem más mint ’mindenki’. A pedig hitelkártya és akinek ilyenje van, annak hitele van. És ha előveszed, szó nélkül el is hiszik, hogy tudsz fizetni, még ha nincs is pénz a zsebedben. Így az ’ut omnis, qui credit in eum’ azt jelenti, ’hogy mindenki, aki hisz benne.’ És mi legyen azokkal? Hát ’non pereat’, ahol a pereat ‘perish a’lakban van meg az angolban és azt jelenti, hogy ‘elpusztul’, itt pedig egy tagadószóval azt, hogy ’ne haljon meg’, hanem helyette ’habeat vitam aeternam’, ahol a habeat nem más, mint az angol have (bír vmit, van vmije), a vita pedig ismerős a , az Édes életből, meg egyébként is, az igazi élet nagy kaland, hát bedobom a -okat (copyright M.J.), vagyis az életfontosságú amin vegyületeket tartalmazó tablettáimat, hogy aztán csak úgy pezsegjen bennem a vitalitás, az életerő. Az aeternam pedig ott van az angol eternal szóban, ami: ’örök’, de az műpala nevében is, mivel ez a fajta pala igen időtálló. És így már világos is minden: ’Ugyanis úgy szerette isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindenki, aki hisz benne, ne haljon meg, hanem örök élete legyen.’

Latinóra skype-on: 1200 ft / 60 perc. Bővebben itt.