Atomrészeg programozók a Microsoftnál – egy latin nyelvű médiahack nyomában

Olyan hülyék vagytok, hogy azt is elhinnétek, a spagetti fán terem.”- korholta az iskolában Charles de Jaegert egy tanára. De Jaegert viszont később a BBC tévécsatornájának lett az operatőre, s tanára ötletét kamatoztatta, amikor a  1957 április 1-jén a tévéadó Panoráma c. műsorában eredeti felvételekkel mutatta be, hogyan szüretelik a svájci spagettiültetvényeken a fákról a tésztát.

spagettiszüret – source: youtube

A svájci spagettitermesztés természetesen nem hasonlítható a hatalmas olasz termeléshez. Biztos vagyok abban, hogy nézőink közül sokan láttak már fényképeket a hatalmas Pó-völgyi spagettiültetvényekről. A svájciaknál azonban ez inkább családi vállalkozás.(Részlet a BBC „tudósításának” szövegéből)

Ez volt – állítólag – a világ első televíziós április elseji átverése, aminek a brit nézők nagy része be is dőlt, s rengetegen telefonáltak be a szerkesztőségbe tanácsokért, hogy termeszthetnének ők is spagettit a kertjeikben.

Az internet elterjedésével viszont jóval könnyebbé vált a közönség megvezetése, a médiahack – már operatőrnek sem kell hozzá lenni. Egy ilyen átverésbe futott bele a latinora.hu is minap a ssoih.com oldalon, s bevallja, egy pillanatra komolyan is vette, mivel maga az az oldal egy terjedelmes és hitelesnek tűnő adatbázis az amerikai hobó mozgalom történetéről az 1890-es évektől napjainkig – 380 piktogramból álló hobó szimbólumgyűjtemény, 1900 szócikket tartalmazó szleng szótár, rengeteg korabeli újságcikk beszkennelt, klikkelhető verziója. Szóval a gyűjtemény megbízhatónak látszik és hatalmas anyagot is ölel fel – az oldal nevét pedig egy meghekkelt latin nyelvű logóval, s némi legendagyártással dobták fel – ami csak második olvasatra lett gyanús.

source: ssoih.cm

Az oldal webcíme egy korabeli titkos társaságra utal az ötletgazda szándéka szerint: ‘nincs adat arról, hogy mikor alakult ki a SSoIH rövidítés, amiről egyébként sokan azt gondolják, hogy egy köszönési forma. Az I és a H betűk felcserélésével a ‘hi’ szót kapjuk. Úgy vélik, hogy a csoport tagjai ezzel a ‘so hi’ formulával üdvözölték egymást, hogy mások előtt rejtve maradjon, hogy ehhez a titkos csoporthoz tartoznak.‘ Az oldal szerint ez a rövidítés eredetileg a Secret Society of Itinerant Hoboes (Vándor hobók titkos társasága) lehetett, s miután ezt az egyetemi társaságot feloszlatták 1922-ben, akkor földalatti mozgalommá alakultak, s az internet megjelenésével bukkantak fel újra – mintegy hatvan év (!) múltán -, immáron Secret Society of Internet Hoboes (Internetes hobók titkos társasága) néven, s már 1978-ban és az azt követő években is jelen voltak az internet elődjének számító ARPANET hálózaton, ami az egyetemek számítógépeit kötötte össze az Egyesült Államokban.

source: inktale.com

Az oldal rejtélyként tálalja a társaság logójában szereplő latin szlogent is, s feltételezi, hogy a ‘Semper in sancto velant‘ egy anagramma lehet, azaz úgy kódoltak egy mondatot, hogy a betűiből egy másik – értelmesnek tűnő – mondatot raktak össze, s az eredeti mondatot csak a beavatottak ismerték. Az oldal ismertet kb. nyolcvan lehetséges változatot, s egyet ki is emel közülük, hogy esetleg az pályázhat a nyertes helyezésre: ‘Stoner Palace Invent MS‘ – ami némi belemagyarázással annyit jelentene, hogyt a ‘Palota találta ki a MicroSoftot beton részegen‘ – izgis.

A ‘Semper in sancto velant’ laza középkori latinsággal azt jelentené, hogy ‘mindig a megszenteltségben rejtőznek‘ vagy ‘mindig a megszenteltségbe burkolóznak‘. Ebből a ‘mindig rejtőznek’ rész érthető is, hiszen egy titkos társaságról van szó, s az oldal nyitógrafikáján is egy csuklyás – kapucniba burkolódzó – arctalan alakot látunk, háttérben a bináris kódolás ismétlődő számjegyeivel.

source: ssoih.cm

S ha beírjuk a Google fordítóba a latin mondatot, angolul is azt kapjuk, hogy ‘always cloak’, azaz ‘mindig köpeny‘ vagy ‘mindig rejtőznek‘, hiszen a cloak szó főnévként köpenyt, leplet jelent, igeként pedig a rejtőzés, a leplezés kifejezése. Maga a ‘cloaking‘ szó is egy interneten használatos álcázási eljárást jelent a számítástechnika nyelvében. Tehát úgy tűnik, hogy az eredeti mondat, amit a Google fordító segítségével latinra fordítottak, az lehetett, hogy ‘they always cloack‘ (‘mindig rejtőznek’), s ebből lett a latin ‘semper in sancto velant‘. És valóban! Íme:

Azonban a ‘they always cloak’ (mindig rejtőznek) fordítása csupán annyi kellene hogy legyen, hogy ‘semper velant’ (mindig rejtőznek) – nem pedig a ‘mindig a szentségben rejtőznek‘. Azaz az ‘in sancto‘ teljesen esetleges és fölösleges szó a gépi fordításban. De akkor hogy került oda?

Bögrén is! – inktale.com

Ehhez azt kell tudni, hogy a gépi fordító úgy működik, hogy minden nyelvpár esetében egy több milliós adatbázissal dolgozik, amelyben minden szöveghely mellett ott van az internetről begyűjtött tükörfordítás is, s az adott kifejezéseket úgy fordítja le, hogy – értelmétől függetlenül – megnézi, hogy statisztikailag mi annak a kifejezésnek a leggyakoribb fordítása a másik nyelvben.

A Google fordítóban ha a mondat egyes részei fölé visszük a kurzort, akkor a fordító színes szövegbuborékkal jelzi mindkét mezőben, hogy az adott fordításnál mely szavakat tekinti egy kifejezésnek. Így először arra jöttem rá, hogy a gép szerint a ‘semper in’ együtt jelenti azt, hogy ‘always’ (mindig), tehát itt az ‘in’ nem a ‘sancto’ szó elöljárója a gépi fordító logikája szerint – azaz csupán a ‘sancto’ szó a kakukktojás a latin mondatban.

Azaz a fordításban az ‘always‘ (mindig) megfelelője a ‘semper in‘, a ‘cloak‘ (rejtőznek) párja pedig a ‘sancto velant‘. Ez utóbbinak pedig az lehet az oka, hogy a fordító adatbázisában a tükörfordításokban a ‘cloak’ szó helyén olyan gyakran szerepelnek egymás mellett a ‘sancto’ és a ‘velant’ szavak, hogy azokat a gép egy kifejezésnek tekinti, s azt használja a ‘cloak’ szó fordításakor – persze szövegkörnyezettől függően. (Önmagában a ‘cloak’ szót az értelmetlen ‘pallio zeli’-vel fordítja – a latinban mellesleg nincs ‘z’ betű.)

Ezek után már csak arra kellett rákeresni, hogy mely latin nyelvű szövegekben szerepelnek egymás mellett a ‘sancto’ és a ‘velant’ szavak úgy, hogy ott a tükörfordításban a ‘cloak’ bukkan fel – hátha azt a szöveghelyet használta a gépi fordító. És bingó!

Egy őrült zseni látomásai a felvilágosodás korában – Swedenborg életrajza az amazon.com-on

A latinóra bloggerének ugyanis sikerült megtalálnia a fordítás alapjául szolgáló forrást – egész pontosan azt az egyetlen egy mondatot, amit a gépi fordító használhatott ebben az esetben. Ugyanis a teljes interneten jelenleg csupán egyetlen latin nyelvű szöveghely létezik, ahol a ‘sancto’ és a ‘velant’ szavak egymás mellett szerepelnek.

Ez a szöveghely Emanuel Swedenborg Arcana Coelestia műve 3900. fejezetének 4. mondata. Swedenborg egyébként svéd tudós, teológus és látnok volt, s az idézete számozása alapján látható, hogy szeretett írni – és sokat. Leginkább arról híresült el, hogy látomást kapott az utolsó ítéletről, amiről aztán részletesen be is számolt egy másik művében. Az ő követői a swedenborgiánusok, akik később egyházat is alapítottak, a ‘Jelenések könyvében jelzett új Jeruzsálem új egyháza‘ közösséget. Manapság sok híve nem lehet ennek az egyháznak – de egyházuk honlapja szerint még léteznek itt-ott a világban.

A fordítás alapjául szolgáló mondat pedig a következő latinul:

‘illi sunt qui in Verbo vocantur electi: hi in {1}coetu illorum qui profanum cultum sub sancto velant, raro apparent

Angolul pedig a tükörfordítása:

These are the ones who in the Word are called ‘the elect’. They are rarely present in a group of those who cloak worship that is profane with outward reverence

Végül magyarul:

ők azok, akiket az Ige kiválasztottaknak nevez. Azokban a gyülekezetekben, ahol profán szertartásokat végeznek úgy, hogy azt a szentség látszatával leplezik, ott ők ritkán fordulnak elő.’

Ezek után beírtam Swedenborg mondatát angolul a fordítóba, s pontosan ugyanazt kaptam meg, ami a szöveg latin eredetijében szerepelt. – Az angol mondatban, amit beírtam, nem szerepel a ‘sancto’ szó angol párja. Ha azt is beírnám (with reverence), akkor a gép már kétszer hozná a fordításban az eredeti ‘sancto’ szó megfelelőjét.

A SSoIH latin szlogenjében tehát a Google fordító bakija a ‘sancto’ kifejezés, s a mondat eredeti – szándékolt – értelme pedig csupán annyi volt, hogy ‘mindig rejtőzködnek‘ – mindenféle szentség említése nélkül. Továbbá, mivel ez az eredeti mondat, szó sincs benne semmiféle atomrészeg programozókról a Microsoftnál, se az ARPANET hálózatára titokban felsurranó hobókról, se más titkos társaságokról az előző század húszas éveiből – miként azt a weboldal legendát építő létrehozói sejtetni szeretnék.

Cicanadrágon is! – inktale.com

A Google fordító által használt szövegben Swedenborg a szent és profán megkülönböztetéséről ír. A zsidó-keresztény kultúrkörben szent az, ami az Úr előírásainak megfelel, a profán pedig az, ami nem: ‘hogy megkülönböztessétek a szentet és a nem szentet, a tisztátalant és a tisztát‘ (Lev.10,10). Hasonló felosztást használt a klasszikus ókor is. Profán volt az, ami a szentélyen kívülre szorult, hiszen a szentélybe csak azok léphettek be, akik be voltak avatva a titkos tanításokba, míg a beavatatlanok csak a szentély (fanum) előtt (pro) tartózkodhattak. S a feltételezett ‘internetes hobók titkos társaságához’ való tartozás is egyfajta beavatottságot feltételez – legalábbis az internetes rejtőzködés technikáinak professzionális ismeretét. Így máris beilleszthetjük a Google fordító bakiját a jelmondatukba, ha a ‘szent’ szónak a mai kulturális szövegkörnyezetnek megfelelő jelentést adunk – ők a beavatottak,az internet világának professzionális ismerői és rejtőzködői. Azaz a szlogenjük így azt jelentené: ‘Mindig professzionálisan rejtőznek‘. Vagy mégse?

az Anonymous hackercsapatra hajaznak – source

‘Légió vagyunk. Nem bocsátunk meg. Nem felejtünk. Számíts ránk.‘ – mondja a világ legnagyobb hackercsoportja, az Anonymous csoport. Nos, ők az igazi profik. S őket idézik grafikájukkal az SSoIH oldal legendaalkotói is. – De a mítoszuknak egyelőre csak a hobó mozgalom kultúrájáról szóló adatbázisukban, s egy ajándéktárgyakat árusító oldalon van nyoma – s magára a jelmondatukra is összesen négy találatot ad a Google kereső. Egyelőre. Mert ezentúl a mi posztunk lesz az ötödik.

És mi mást is mondhatna a latinóra bloggere?
Hogy jövünk. Hogy számíts ránk!
És majd legközelebb is mesélünk szépeket.

Domain Name: e-swedenborg.com / Updated Date: 2016-06-16T00:23:22Z / Creation Date: 2007-07-22T04:00:00Z
Domain Name: SSOIH.COM / Updated Date: 2017-08-24T04:26:59Z / Creation Date: 2017-08-24T04:26:59Z